PRORAČUNA KREPITA VARNOST NA MEJI IN DIGITALIZACIJO

DELI:
12.10.2020, NSi

Andrej Černigoj je na odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v zvezi z obravnavo sprememb proračuna 2021 in proračunom 2022 pohvalil več sredstev za policijo, ki dobi 54,3 mio EUR več kot v predlogu 2021 in 61,4 mio EUR več od realizacije 2019. S tem se krepijo področja javnega reda, splošne varnosti ljudi in premoženja, kriminalistične dejavnosti, nadzora meje in izvajanja predpisov o tujcih, kar je v trenutnih okoliščinah naraščajoče krize ilegalnih migrantov še toliko pomembneje.

Poslanec Černigoj je poudaril, da se informacijska družba in elektronske komunikacije krepijo s tremi milijoni eurov več sredstev kot v proračunu 2021 in s 23 mio EUR več od realizacije 2019. Na tem področju je ključno urejanje informacijske družbe, elektronskih komunikacij, razvoj širokopasovnih omrežij in promocije na področju elektronskih komunikacij. S tem spodbujamo dvig digitalne pismenosti in veščin, promocijo digitalizacije, spodbujanje povpraševanja in večjo vključenost prebivalstva v sodobno digitalno družbo. Ob tem je pomembno poudariti tudi, da Vlada RS krepi informacijsko in kibernetsko varnost kot eno najpomembnejših vidikov varnost. Ne gre prezreti, da podjetništvo in konkurenčnost v primerjavi s sprejetim proračunom 2021 dobita milijon eurov več in tri milijone eurov več od realizacije 2019 za krepitev spodbud novonastalim podjetjem in njihovi rasti, kar je pomembno za zagon gospodarstva v koronski gospodarski krizi. Z vidika spodbujanja načela subsidiarnosti je dobrodošlo, da upravne enote dobijo 4.8 mio EUR več kot v sprejetem proračunu 2021 in 2,1 mio EUR več od realizacije 2019.