PRORAČUNA KREPITA SLOVENSKO ZDRAVSTVO

DELI:
18.10.2021, NSi

Odbor za zdravstvo je danes obravnaval predlog sprememb proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023.

Poslanka Iva Dimic je v svoji razpravi poudarila, da se glede na že sprejeti proračun za leto 2022 sredstva za zdravstvo močno zvišujejo: »Po predlogu sprememb proračuna za leto 2022 znašajo sredstva Ministrstva za zdravje skoraj 684 milijonov evrov, kar je za 390 milijonov evrov več od sprejetega proračuna. V 2022 se namenja dodatna finančna sredstva za dodatne programe. Med njimi je zagotovo dolgotrajna oskrba in ostali programi, ki so potrebni, da bomo izpolnili, k čemur smo se zavezali, okrepili slovensko zdravstvo.«

Izpostavila je tudi, da se v okviru predlogov proračunov že upošteva nedavno sprejet Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021-2031: »V tem proračunu so tudi sredstva, ki smo ju z zakonom predvideli za slovensko zdravstvo, 2 milijardi evrov, razdeljeni na 10 let.«

»Za zdravstveno varstvo se namenja 119 milijonov evrov več. Od tega se dodatnih 82 milijonov evrov namenja za investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni, skupaj kar 143 mio EUR. Več, in sicer dodatni 3 milijoni evrov se namenjajo tudi za programe javnega zdravja, skupaj 22 milijonov evrov. V to je vključeno tudi duševno zdravje. Vemo, da imamo sprejeto resolucijo o duševnem zdravju in da je treba tudi za programe iz resolucije zagotavljati ustrezna sredstva.«

Kot ključna proračunska sredstva je Iva Dimic izpostavila postavko, namenjeno dolgotrajni oskrbi: »V predlogu sprememb proračuna je za leto 2022 predvidenih 74 milijonov evrov, v predlogu proračuna za 2023 pa 97 milijonov evrov za dolgotrajno oskrbo, kar kaže, da s tem mislimo resno. Po dvajsetih letih in šestih zakonodajnih poskusih bo dolgotrajna oskrba končno zaživela. Lahko se sprašujemo, zakaj ni zaživela že prej.«

Zaključila je z mislijo: »Cilj obeh proračunov je, da se uspešno spopademo s težavami, ki jih imamo v zdravstvu in ta proračun to naslavlja.«