PRIHODNOST USTVARJALNIM: 23. KONGRES MLADE SLOVENIJE – PODMLADKA NSi

DELI:
22.05.2023, NSi

V soboto, 20. maja 2023, je na Otočcu potekal 23. kongres Mlade Slovenije, podmladka NSi, pod geslom Prihodnost ustvarjalnim! Na najpomembnejšem dogodku leta se je zbralo prek 70 delegatov regijskih in občinskih odborov, funkcionarjev in domačih ter tujih gostov. Kongres je letos bil volilne narave, saj so delegati za obdobje naslednjih dveh let volili novo vodstvo ter člane organov podmladka na državni ravni.

Osrednji vsebinski poudarek kongresa je zajet v kongresni resoluciji z naslovom »Prihodnost ustvarjalnim!«, ki poudarja pomen ustvarjalnosti na področju izobraževanja, znanosti, kulture, umetnosti, podjetništva, gospodarske pobude, družine in odnosov. Mladi krščanski demokrati v resoluciji zavračajo vse politike in aktivnosti, ki bi spodbujale povprečnost, bile same sebi namen, nižale konkurenčnost in oteževale osnovanje družine. Po našem mnenju prihodnost pripada ustvarjalnim, saj si brez ustvarjalnosti ne moremo predstavljati razvoja in blaginje.

Predsednica Mlade Slovenije Katja Berk Bevc, ki se je kot edina kandidatka za predsednico podala v svoj tretji mandat, je v svojem kongresnem nagovoru izpostavila ustvarjalnost kot tisti element, ki poganja družbo in je odločilen faktor za napredovanje ali nazadovanje posameznika, podjetja, skupnosti ali države. Temu mora biti v zadostni meri prilagojeno tudi šolstvo, ki mora v otrocih in mladih spodbujati željo po raziskovanju, razvijanju in kritičnem mišljenju, omejiti pa mora prenatrpane urnike in obremenitve, ki zavirajo inovativnost in kreativnost. Omejiti je treba tudi višanje davkov in povečevanje birokratskih bremen, ki zavirajo razvoj podjetništva in svobodne gospodarske pobude. Kot primer dobre prakse, je Katja Berk Bevc navedla zvišanje splošne dohodninske olajšave v preteklem letu, katere nadaljnja povišanja pa je preprečila trenutna vlada. Mladi krščanski demokrati menijo, da je tako nespodbudna politika škodljiva tako na daljši kot na krajši rok. Ustvarjalnost moramo spodbujati, ne pa jo ovirati.

Mlade so med drugim nagovorili tudi Matej Tonin, predsednik NSi, Janez Cigler Kralj in dr. Vida Čadonič Špelič, podpredsednika in poslanca NSi, evropska poslanka Ljudmila Novak in predstavniki drugih domačih in tujih mladinskih organizacij ter župan Novega mesta Gregor Macedoni.

V osrednjem delu kongresa so mladi prisluhnili tudi pogovoru z Radkom Luzarjem, lastnikom podjetja L-Tek iz Šentjerneja in nagrajencem Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Predstavil jim je svojo podjetniško zgodbo, ovire in priložnost podjetništva v zadnjih 30 letih, zadovoljstvo, ki ga ustvarjalnost daje človeku in pogled na trenutne razmere.

Na volitvah so delegati za naslednji mandat v vodstvo izvolili predsednico Katjo Berk Bevc ter podpredsednika Marka Grudna in Ano Skledar. Izvolili so tudi 10-članski izvršilni odbor, predsednika sveta podmladka, člane nadzornega odbora in razsodišča.

Mladim so na kongresu v sodelovanju z Inštitutom dr. Janeza Evangelista Kreka in nemško Fundacijo Konrada Adenauerja ponudili tudi različne delavnice na temo podjetništva in vodenja osebnih financ, ki so namenjene krepitvi znanj in kompetenc mladih generacij krščanskih demokratov v Sloveniji.

Več o kongresnem dogajanju si lahko preberete na spletni strani Mlade Slovenije.