Pri nas je mogoče zbirati odpadke brez okoljevarstvenega dovoljenja

DELI:
23.01.2018, NSi

Poslanec NSi Zvonko Lah je v svojem poslanskem vprašanju ministrici za okolje in prostor navedel primer zbirnega centra za odpadke iz njegovega lokalnega okolja, ki deluje brez potrebnih dovoljenj. Ministrico je vprašal, kako je mogoče, da zbirni center, ki je v bližini vodnega zajetja, deluje brez okoljevarstvenega soglasja.

Odpadki se zbirajo kljub temu, da podjetje nima dovoljenj

Poslanec NSi je ministrici najprej prebral uredbo o odpadkih, ki v 30. členu navaja pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba ali samostojni podjetnik, če se želi vpisati v evidenco zbiralca odpadkov. V tej uredbi je navedeno, da na podlagi vpisa v evidenco zbiralcev odpadkov ARSO izda potrdilo o zbiranju nevarnih odpadkov.

»V mojem okolju se nahaja zbirni center, ki ima potrdilo o zbiranju odpadnega lubja, plute, lesene embalaže, lesa, žagovine, oblancev, ivernih plošč in furnirja. V zbirnem centru se zbirajo in predelujejo tudi drugi odpadki, za katere po besedah okoliških prebivalcev podjetje nima ustreznih dovoljenj,« je direktni primer iz prakse pojasnil Zvonko Lah.

Zakaj ARSO ni zahteval dovoljenja?

Vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja je podjetje vložilo. A to pomeni, da ves ta čas obratuje brez dovoljenja. Po intervenciji vseh vpletenih so na ARSO le izdali sklep, da se postopek začasno ustavi, dokler ARSO ne odloči o tem, ali je poseg v okolje tak, da podjetje potrebuje okoljevarstveno soglasje.

Poslanca NSi je zato zanimalo, kako je mogoče, da se nekaj takega zgodi v praksi. »Kako se lahko podjetje vpiše v evidenco zbiralcev podatkov samo na podlagi oddane vloge in dokazila o tem, da je vlagatelj upravljavec zbirnega centra? Zakaj se za zbirni center, ki je v neposredni bližini vodnega zajetja in strnjenega naselja, že pred pričetkom obratovanja ni zahtevala pridobite okoljevarstvenega soglasja?« je spraševal Zvonko Lah.

Celotno poslansko vprašanje in odgovor ministrice si lahko preberete TUKAJ.