PROJEKT EMONIKA – KAKO BOMO GRADILI NOV POTNIŠKI CENTER V LJUBLJANI

DELI:
11.04.2022, NSi

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je z ostalimi partnerji oz. deležniki v projektu javnosti prvič predstavil vizualno podobo Potniškega centra Ljubljana, ki obsega novo avtobusno postajo s parkirno hišo, komercialni del ter nadgradnjo železniške postaje. Projekt smo potegnili iz zaprašenega predala ter prepričali investitorja, da mislimo popolnoma resno in da se splača biti del tega. In uspelo nam je.

Pri načrtovanju in izvedbi projekta se držimo načela, da ga izvedemo v najkrajšem možnem času, stroškovno učinkovito ter pregledno. Vlada Republike Slovenije je izgradnjo Emonike uvrstila med prednostne strateške projekte, kar pomeni, da je investicija deležna hitrega postopka. Potniški center bo igral pomembno vlogo pri doseganju cilja, da bi se čim več uporabnikov posluževalo javnega potniškega prometa. Vzpostavitev tega centra bo pripomogla k še večji razbremenitvi Ljubljane in osrednjeslovenske regije, s čimer se bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje in vzpostavljen bo višji nivo prometne varnosti. Predvideno je, da bodo vsa potrebna gradbena dovoljenja pridobljena do konca leta 2022, projekt kot celota pa bo zaključen v letu 2025.