PREDLOG NSI ZA IZBOLJŠANJE KRIZNIH UKREPOV: NE SMEMO POZABITI NA POLOŽAJ NAVADNIH LJUDI IN RANLJIVIH DRUŽBENIH SKUPIN

DELI:
26.03.2020, NSi

V NSi pozdravljamo napore naše vlade za zajezitev posledic epidemije na zdravje ljudi in za preprečitev gospodarske škode. Mislimo, da smo v sodelovanju s strokovno skupino pod vodstvom dr. Mateja Lahovnika dobili kakovosten nabor ukrepov, ki bodo hitro, enostavno, obsežno in učinkovito pomagali gospodarstvu in vsem kategorijam prebivalcev, ki jih je ta kriza najbolj prizadela.

Zdi se nam zelo pomembno, da so ukrepi uravnoteženi in da zadostijo tako potrebam gospodarstva, obrtnikov in samozaposlenih kot tudi povsem navadnih ljudi in ranljivih družbenih kategorij. Podajamo naše predloge, s katerimi menimo, da bomo paket ukrepov še izboljšali in uravnotežili. Rešiti je potrebno še nekatere hude življenjske okoliščine številnih podjetnikov, kmetov, delavcev in ranljivih skupin posameznikov, ki jih je kriza izredno močno prizadela in jim s predstavljenimi ukrepi po naši oceni še nismo dovolj pomagali.

Zavedamo se, da zaradi časovne stiske in finančnih okvirov vseh predlogov morda ne bo moč upoštevati, zato v nadaljevanju posebej izpostavljamo prioritete, ki so za NSi kot sredinsko stranko, ki zastopa vse ljudi, posebej pomembne (predlog je bil že posredovan tudi posameznim ministrstvom):

1.) Samozaposleni, ki zaradi krize NE MOREJO opravljati dejavnosti: ocenjujemo, da je znesek mesečnega nadomestila v višini 490 EUR za to kategorijo samozaposlenih prenizek. Gre za skupino podjetnikov, ki jih je kriza najbolj prizadela, dejansko ne smejo oz. ne morejo delati in posledično nimajo nikakršnih prihodkov. Njihovi stroški za podjetja pa ostajajo, npr. najemnina za poslovne prostore, komunalne storitve, lizingi za osnovno opremo, SAZAS itd. K temu je treba prišteti še vse ostale nujne življenjske stroške. Predlagamo, da jim priznamo znesek nadomestila v višini minimalne plače.

2.) Moratorij na plačilo lizingov na osnovna sredstva podjetij (po zgledu moratorija na odplačilo kreditov).

3.) Čim prejšnje oblikovanje zavezujočih varnostnih in zdravstvenih standardov za delavce, ki v tej krizi še vedno delajo.

4.) Razmisliti moramo o načinih, s katerimi se delodajalce zaveže k izplačilu dela morebitnega dobička za nagrade zaposlenih. Kdor dela več, naj tudi zasluži več!

5.) »Korona« kriza je odlična priložnost za pospešeno digitalizacijo javne uprave in sodišč in uvedbo poslovanja na daljavo. NSi je v ta namen pripravila resolucijo #PametnaSlovenija in želimo, da se tudi z omenjenimi rešitvami javna uprava in sodišča približajo državljanom.

6.)  Financiranje zasebnih izobraževalnih zavodov in dijaških domov, ki enako kot javni ne morejo opravljati svoje dejavnosti. Zaenkrat pristojno ministrstvo ni izdalo še nobenih smernic, po katerih bi omenjenim zavodom pokrivalo izpad dohodka.

7.) Predlagamo, da se ponovno pregleda upravičence do kriznega dodatka in se k njim prišteje nekatere kategorije prebivalcev, ki so po naši oceni povsem neupravičeno izpadle. V kriznem »korona« paketu smo na primer povsem pozabili na študente, ki so čez noč ostali brez prihodkov. Predlagamo, da sledimo predlogu Študentske organizacije Slovenije.

8.) Po zgledu samozaposlenih je potrebno rešiti tudi problem nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (npr. turistične kmetije), ki so ostali brez prihodkov.

»Korona« kriza je močno prizadela tiste, ki so delavno aktivni: delavci, kmetje, samozaposleni, mali podjetniki, obrtniki itd., ki s svojo dejavnostjo držijo našo državo in naše gospodarstvo pokonci. So temelj naše blaginje in slovenske socialne države. Moramo jim sporočiti, da v tej krizi niso sami in da nanje nismo pozabili. Zato v NSi predlagamo, da se našim predlogom sledi v čim večji možni meri.

Vse predloge si lahko preberete tudi TUKAJ v razpredelnici.