PREDLAGANO REFERENDUMSKO VPRAŠANJE O POMOČI PRI PROSTOVOLJNEM KONČANJU ŽIVLJENJA JE ZAVAJAJOČE

DELI:
09.04.2024, NSi

Koalicijski poslanci so predlagali razpis posvetovalnega referenduma, na katerem bi se vprašanje glasilo: »Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?«

Iva Dimic je ob obravnavi na odboru za zdravstvu izpostavila neustreznost tako oblikovanega referendumskega vprašanja: »Referendumsko vprašanje ni jasno, ker iz njega ne izhaja, katere oblike pomoči pri končanju življenja naj bi uredil zakon, na katerega se nanaša posvetovalni referendum, oziroma je zavajajoče, če poleg pomoči pri končanju življenja vključuje tudi evtanazijo. To je danes jasno povedala zakonodajno-pravna služba. Ne vem, kako lahko gremo s takim vprašanjem na referendum.«

V nadaljevanju je podrobneje pojasnila mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora: »Predlog za razpis posvetovalnega referenduma v naslovu in referendumskem vprašanju povzema vsebino Predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ni bil sprejet, je pa urejal tako pravico do pomoči pri samousmrtitvi kot pravico do evtanazije. Lahko sklepamo, da se tudi posvetovalni referendum nanaša na pravico do samousmrtitve in na pravico do evtanazije, vendar to niti v referendumskem vprašanju niti v obrazložitvi ni jasno določeno. Takšen pomen pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki vključuje dve pravici, ne da bi bili ti pravici na referendumskem odločanju jasno razvidni, je nejasen in zavajajoč, takšno referendumsko vprašanje pa nedopustno.«

V razpravi je poslanka NSi izpostavila tudi svojo izkušnjo: »Mislim, da je življenje lepo. Vsaki mladi ženski, za katero izvem, da je zbolela za rakom, napišem sporočilo, naj se bori, saj je življenje lepo. Preko paliativne, hospic oskrbe bi morali omogočiti dostojno in dostojanstveno življenje tudi ob preizkušnjah in trpljenju.«

»Močno so me nagovorile besede dr. Sare Ahlin Doljak: Kaj se je zgodilo z nami, da si ne pomagamo živeti, ampak umreti? Res se lahko vprašam, kaj se je zgodilo z nami,« je razpravo zaključila poslanka Iva Dimic.

Koalicijski poslanci so na odboru za zdravstvo sprejeli predlog razpisa posvetovalnega referenduma kljub nasprotovanju tako opozicijskih poslancev kot številnih vabljenih gostov in kljub izjemno negativnemu mnenju zakonodajno-pravne službe.

FOTO: Državni zbor/Sušnik