POVIŠANJE CEN PROGRAMOV VRTCEV ZARADI DVIGA STROŠKOV DELA NAJ NOSI VLADA IN NE OBČINE OZIROMA STARŠI

DELI:
06.02.2023, NSi

»V Novi Sloveniji smo se odločili za sklic nujne seje odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino predvsem zaradi staršev, ki imajo svoje otroke vključene v predšolsko varstvo – vrtce. Napovedane podražitve vrtcev bodo poleg visokih cen energije in hrane še dodatno prizadele družinske proračune,« je uvodoma opozorila poslanka NSi Iva Dimic na današnji novinarski konferenci.

Skoraj vse slovenske občine, so zaradi višjih stroškov dela, materiala, storitev in živil za otroke, napovedale dvig cen programov vrtcev. »Če vlada v kratkem ne bo ukrepala, se bo dvig cen programov vrtcev zgodil v Mestni občini Maribor, Mestni občini Ptuj, Mestni občini Murska Sobota (dvig za 13 %), Mestni občini Kranj, občini Bled, Gornja Radgona, Laško, Žirovnica, Lendava (dvig med 14 in 17 %), Ljutomer, Beltinci, Naklo, Železniki. V preteklih dveh mesecih so cene programov vrtcev med drugim že povišale v Mestni občini Celje, Mestni občini Novo Mesto (dvig v višini 13 %), Mestni občini Slovenj Gradec, Mestni občini Velenje, občinah Ajdovščina, Vipava, Grosuplje, Komenda, Pivka, Polzela, Rogaška Slatina, Škofja Loka, Vodice, Zreče, Izola, Cerklje na Gorenjskem, Tržič. Govorimo lahko o vseslovenskem – masovnem dvigu cen vrtcev, ki ga je z nepravočasnimi in neusklajenimi odločitvami povzročila Vlada RS,« je nadaljevala poslanka Dimiceva.

Prvi razlog, ki je znatno vplival na ceno vrtcev,  je prepočasno ukrepanje vlade na področju reguliranja cen energentov za vzgojno-izobraževalne zavode. Nova Slovenija je že 20. 10. 2022 podala zahtevo za sklic nujne seje parlamentarnih odborov, na kateri smo želeli doseči, da resorna ministrstva pripravijo celovite ukrepe pomoči javnim zavodom pri spopadanju z visokimi cenami energentov. »Vladajoča koalicija je predloge sklepov zavrnila, regulacijo cen energentov za javne zavode pa je uvedla šele konec leta 2022. Vsekakor pa imajo največji vpliv na dvig cen programov vrtcev stroški dviga plač pomočnic vzgojiteljic in dvig minimalne plače – tega se je vlada lotila nesistemsko in popolnoma »amatersko« in sedaj se soočamo s posledicami tega,« je dodala poslanka Iva Dimic.

V NSi že dolgo opozarjamo, da so plače pomočnic vzgojiteljic zares mizerne. Nekdo, ki skrbi za naše otroke in jih vzgaja za bodočnost, si zasluži dostojno plačilo. »Želim posebej povedati, da so pomočnice vzgojiteljic kljub dvigu ostale zgolj na minimalni plači – vse skupaj je bila torej zgolj cenena PR akcija vlade in utišanje zares prezrtih pomočnic vzgojiteljic,« je prepričana poslanka.

Vlada je vse te ukrepe sprejela brez široke javne razprave in je pri tem povsem preslišala opozorila združenj slovenskih občin. »Vlada je torej zaradi nesodelovanja z reprezentativnimi organizacijami slovenskih občin prevalila strošek podražitev vrtcev na pleča staršev,« je poudarila poslanka.

V Novi Sloveniji menimo, da bi morala Vlada RS pri usklajevanju plačnega sistema za celotni javni sektor in dvigih plač sistemsko poskrbeti tudi za vse posledice predlaganih rešitev. »Če vlada s takojšnjim interventnim odzivom slovenskim občinam, zasebnim vrtcem, ki izvajajo javno veljavne programe, ter zasebnim vrtcem s koncesijo pri dvigu stroškov dela ne bo pomagala, bo s tem povsem izničila učinek nedavnega povišanja minimalne plače, breme višjih cen pa bo v celoti padlo na ramena staršev otrok,« je povedala poslanka Iva Dimic in nadaljevala: »Dvig cen vrtcev bo pomenil še dodatni inflacijski pritisk, kar pomeni, da se bodo cene življenjskih stroškov še dodatno dvignile. Realni dohodki družin se zaradi vseh podražitev – energija, hrana, vrtci, obleke, storitve – znižujejo. Višina otroških dodatkov se ne spreminja, ravno tako ne višina državnih štipendij. Zaradi sprejetega amandmaja NSi k noveli Zakona o dohodnini se je zvišala vsaj olajšava za vzdrževane družinske člane, da smo dvig inflacije vsaj nekoliko ublažili. Imamo ministrstvo za solidarno prihodnost, vendar starši otrok v tej draginji ostajajo popolnoma sami. Kot kaže, bo vlada svoje napake in neaktivnost reševala na plečih družin in njihovih otrok.«

 

Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino predlagamo, da po končani razpravi sprejme naslednja sklepa:

  1. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino predlaga Vladi RS, da pripravi celovit paket ukrepov pomoči slovenskim občinam, zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem, ki izvajajo javno veljavni program, s katerim bi pokrili dvig vseh stroškov dela, ki so nastali po 1. januarju 2023, in z njim v roku enega meseca seznani pristojni odbor državnega zbora.
  2. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino predlaga Vladi RS, da reprezentativna združenja slovenskih občin vključi v vsa pogajanja in dogovore povezane s spremembo plačnega sistema javnih uslužbencev iz njihove pristojnosti.

 

Celotno besedilo zahteve je dostopno TUKAJ.