POTREBUJEMO VEČ REDA NA PODROČJU SOCIALNIH TRANSFERJEV

DELI:
29.06.2022, NSi

Nova Slovenija je v parlamentarno proceduro vložila paket socialne zakonodaje, ki jo je na današnji novinarski konferenci predstavil vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj. Bistvo paketa je opisal z besedami: »Zdrav in dela zmožen človek potrebuje delo in ne socialne pomoči.«

V nadaljevanju je konkretneje predstavil predloge omenjenega paketa. Zmanjšuje se možnost zlorab socialnih transferjev. Predvideno je izplačilo socialne pomoči v naravi, če starši ne zagotavljajo, da njihovi otroci obiskujejo osnovno šolo. V primeru pogojne obsodbe na kazen zapora izrečene za naklepno kaznivo dejanje oseba ni upravičena do denarne socialne pomoči (po 6. mesecih se lahko sklene dogovor o aktivnem reševanju socialne problematike). Predvideva se hitrejši izbris iz evidenc brezposelnih, če brezposelni ni aktivni iskalec zaposlitve.

Predvidena je tudi aktivacija iskalcev zaposlitve, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS. Brezposelno osebo se po šestih mesecih lahko napoti na opravljanje dela, za katero se zahteva za dve stopnji nižja izobrazba od pridobljene. Beležimo izjemno nizke stopnje brezposelnosti in podjetniki delavcev preprosto ne morejo dobiti. »Zato je ključno, da se aktivira iskalce zaposlitve in se prepreči fiktivne prijave v evidencah brezposelnih. Za spopad s prihajajočo krizo bo izjemno pomembno, da zadržimo delovno aktivnost in gospodarsko rast,« meni Cigler Kralj. Paket predvideva tudi podaljšanje možnosti opravljanja javnih del pri istem delodajalcu za dolgotrajno brezposelne osebe (invalidi, Romi, starejši od 58. let) za dodatne dve leti.

»Skrb za družine je v luči demografske zime v centru pozornosti NSi,« je dejal Cigler Kralj. Predvideva se dodatnih 45. dni starševskega dopusta za očete, pravico do skrajšanega delovnega časa pa lahko koristita oba starša. Skrajšan delovnik za oba starša in več dopusta za očete pomeni, da bodo starši več časa lahko preživeli s svojimi otroci. Izvzem kadrovskih štipendij in študentskega dela iz dohodkov gospodinjstva pa mlade spodbujajo k delu, da družina ni kaznovana, če mladi delajo.

»Pred nami je zahtevno obdobje, zato bo pomembno, da s ciljanimi ukrepi pomagamo socialno najšibkejšim in ranljivim. Denarja za to bo omejeno, zato je ključno, da vlada na področju izplačil socialnih transferjev vzpostavi več reda. Samo tako bo pomoč prišla v prave roke,« je zaključil Cigler Kralj.

 

Videoposnetek izjave vodje poslanske skupine Janeza Ciglerja Kralja. 

YouTube video

Državni zbor RS bo o paketu socialne zakonodaje NSi odločil na glasovanju ob koncu 7. izredne seje v petek, 1. julija 2022.