POSLANSKA SKUPINA NSi PROTESTIRA ZARADI NAČINA VODENJA SEJ ODBORA ZA ZDRAVSTVO

DELI:
17.04.2024, NSi

Poslanska skupina NSi izraža globoko nestrinjanje in protest v zvezi z načinom vodenja 10. redne in 34. nujne seje Odbora za zdravstvo ter zlorabo postopka v zvezi s Predlogom za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, EPA 1401-IX.

10. redna seja Odbora za zdravstvo je potekala 9. aprila 2024 s točko dnevnega reda 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, EPA 1385-IX. Sejo je vodila predsednica odbora, mag. Tamara Kozlovič. V uvodnem delu seje je prisotne obvestila: »Obveščam vas, da amandmiranje v tej fazi postopka ni mogoče. Odbor bo na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora po opravljeni razpravi o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma glasoval o mnenju, ali je podani predlog za razpis posvetovalnega referenduma primeren. Mnenje Odbora za Državni zbor ni sicer zavezujoče. In zdaj, če bo Državni zbor na seji sklep sprejel o razpisu posvetovalnega referenduma, bo odbor na eni izmed naslednjih sej oblikoval predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma in takrat ga bomo lahko amandmirali.«

K Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, EPA 1385-IX, niso bili vloženi amandmaji, odbor je na koncu glasoval o predlogu mnenja: »Odbor za zdravstvo meni, da je Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja primeren.«

Čez manj kot en teden, 15. aprila 2024, je potekala 34. nujna seja Odbora za zdravstvo, na kateri je bila obravnavana točka dnevnega reda 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, EPA 1401-IX.

Sejo je vodil podpredsednik Odbora za zdravstvo, mag. Dean Premik, mag. Tamara Kozlovič je bila odsotna, nadomeščal pa jo je poslanec Darko Kranjc. Predsedujoči je navzoče v uvodnem delu obvestil: »Kot gradivo, objavljeno na spletni strani Državnega zbora, ste prejeli predlog za razpis posvetovalnega referenduma, zahtevo poslank in poslancev s prvopodpisanim magistrom Borutom Sajovicem za sklic izredne seje Državnega zbora, mnenje Zakonodajno-pravne službe. Na klop pa ste prejeli tudi predlog amandmajev Poslanske skupine Levica in Gibanja Svobode. K točki so bili vabljeni v imenu predlagatelja magister Darko Krajnc, Vlada, Ministrstvo za zdravje, Zakonodajno-pravna služba. Odbor bo na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora po opravljeni razpravi o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma glasoval o mnenju, ali je podan predlog za razpis posvetovalnega referenduma primeren. Mnenje Odbora za Državni zbor sicer ni zavezujoče. Če bo Državni zbor na seji sprejel sklep o razpisu posvetovalnega referenduma, bo odbor na eni izmed naslednjih sej oblikoval Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma. Pričenjam obravnavo predloga za razpis posvetovalnega referenduma, v kateri bomo najprej opravili razpravo in nato glasovali o predlogu mnenja.«

K točki dnevnega reda 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, EPA 1401-IX, sta Poslanska skupina Levica in Poslanska skupina Svoboda 15. 4. 2024 vložili amandmaje, ki osnovno vsebino in namen predloga za razpis posvetovalnega referenduma močno spreminjata. Vanj namreč vnašata popolnoma novo vsebino, kar kaže tudi predlog za spremembo samega naslova akta, ki naj bi se po novem glasil »Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.« Poleg prvotno predvidenega referendumskega vprašanja, ki se nanaša na konopljo v medicinske namene, naj bi se akt razširil še na dodatno področje z dodatnim vprašanjem, in sicer v zvezi s konopljo za osebno rabo. To pomeni, da bi moral predlagatelj vložiti novo besedilo predloga za razpis posvetovalnega referenduma, saj gre za dodatni oziroma nov namen predloga za razpis posvetovalnega referenduma. Amandmiranje v tej fazi postopka pa tudi v primeru spremembe znotraj osnovnega namena predloga za razpis posvetovalnega referenduma ne bi bilo možno, kot je na 10. redni seji Odbora za zdravstvo razložila njegova predsednica mag. Tamara Kozlovič. Zdi se, da sta sredi 34. nujne seje Odbora za zdravstvo predstavnik predlagatelja Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, mag. Darko Kranjc, in predsedujoči, mag. Dean Premik ugotovila, da odbor ne more glasovati o vloženih amandmajih, zato sta na vse pretege skušala najti manever, s katerim bi zaobšla dolgotrajen postopek spreminjanja predloga za razpis posvetovalnega referenduma in tega rokohitrsko spremenila na seji.

Predstavnik predlagatelja mag. Darko Kranjc je tako dejal: »Glejte, samo na kratko bi odgovoril glede obstoječih možnih rešitev referendumskih vprašanj iz preteklosti. Parlamentarna praksa govori, da se je recimo vprašanje referenduma o območjih pokrajin Slovenije amandmiralo z devetimi amandmaji vseh možnih takratnih parlamentarnih strank, koalicije in opozicije. Potem naslednje, smo imeli še en predlog referenduma, ki se je tudi širilo, to je o nabavah v Slovenski vojski za potrebe obrambe s tremi amandmaji. Tako da to je v preteklosti tudi že bilo, ampak mi smo sedaj itak našli neko drugačno tehnično rešitev. Pa bom kar predal predsedujočemu, da to predstavi.«

V nadaljevanju je predsedujoči mag. Dean Premik manever pojasnil takole: »Mislim, da bi se moral jaz pač odzvati, ker je bilo tudi problematizirano vodenje te seje in spreminjanje različnih stališč. Vemo, da po Poslovniku pač Poslovnik tolmači tisti, ki vodi to sejo in lahko prihaja pač do različnih variant. In če se vam zdi, da pač je to bilo prej ali pa zdaj napačno vodenje vemo kakšen je postopek za to. Sicer pa, kar se tiče samih amandmajev, ste prejeli amandmaje poslanskih skupin Svoboda pa Levica in te amandmaji se štejejo kot spremembo referendumskega vprašanja. S tem bi rad samo poudaril, da je predlagatelj spremeni referendumsko vprašanje in bomo, ko bomo glasovali po končani razpravi glasovali o predlogu sklepa: Odbor za zdravstvo meni, da je Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o gojenju in pridelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posredovanju konoplje za omejeno osebno rabo primeren. Tukaj ne govorimo o vsebini, ampak se moramo dejansko opredeliti o tem, ali gremo z zadevo v referendum ali ne. Jasno je, potem procedura naprej znana.«

Zastavlja se vprašanje, kako lahko kar vloženi amandmaji štejejo kot sprememba referendumskega vprašanja. Takšne prakse pri obravnavi predlogov za razpis referenduma ne pomnimo in se sprašujemo, na čem temelji takšno tolmačenje. Skrbi nas tudi, kaj uveljavljanje takšne prakse pomeni za obravnavo amandmajev tudi k drugim predlogov aktov.

Odbor za zdravstvo je na 34. nujni seji tako glasoval o sklepu: »Odbor za zdravstvo meni, da je Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo primeren.« To pomeni, da je glasoval o spremenjenem(!) aktu, ki de facto pravzaprav ne obstaja, saj predlagatelj ni vložil spremenjenega oziroma novega besedila akta, katerega naslov bi bil Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo. Ker odbor ni glasoval o obstoječem Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, EPA 1401-IX, tega predloga torej Državni zbor ne more obravnavati na svoji 67. izredni seji Državnega zbora, ki je s to točko dnevnega reda sklicana za sredo 17. 4. 2024 ob 11. uri. Prav tako Državni zbor na svoji 67. izredni seji Državnega zbora ne more obravnavati Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo, saj ta sploh ni bil vložen in torej ne obstaja.

Menimo, da se v opisanem ravnanju predsedujočega 34. nujni seji Odbora za zdravstvo, mag. Deana Premika, kaže jasna zloraba zakonodajnega postopka, ki meče veliko senco dvoma na legalnost in veljavnost morebitnega posvetovalnega referenduma, ki bi bil izpeljan na podlagi neobstoječega Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo, torej na podlagi neobstoječe pravne podlage.

Spoštovano predsednico državnega zbora, pozivamo, da skupaj z Zakonodajno-pravno službo in predsedniki odborov razjasni, v kateri fazi postopka je v primeru predloga za razpis posvetovalnega referenduma možno vlaganje amandmajev, saj gre za preveč pomemben postopek, da bi bil prepuščen tolmačenju vsakokratnega predsedujočega. Pozivamo tudi, da Odbor za zdravstvo pozove k ponovni obravnavi Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, EPA 1401-IX, predlagatelju omenjenega predloga pa naj pojasni, da naj v primeru želje po spremembi akta upošteva zakonodajne postopke – torej vloži amandmaje v okviru namena osnovnega predloga v fazi postopka, ko je to mogoče, ali vloži nov predlog za razpis posvetovalnega referenduma, ki bo nadomestil obstoječi Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, EPA 1401-IX, če želi namen posvetovalnega referenduma razširiti.

V vsakem primeru pa menimo, da Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, EPA 1401-IX, zaradi navedenih zapletov ne more biti obravnavan na 67. izredni seji Državnega zbora, zato predlagamo umik 6. točke: Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, EPA 1401-IX.