POSLANKA IVA DIMIC OPOZORILA NA VPLIV ENERGETSKE DRAGINJE NA DELOVANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH IN KULTURNIH ZAVODOV

DELI:
20.10.2022, NSi

Nepredvidljive in zaostrene razmere na trgu plina so nekatere dobavitelje plina pahnile v situacijo, da bodo v prihodnosti prekinili dobavo tega energenta. Posledično bi brez dobaviteljev ostala številna gospodinjstva in poslovni odjemalci, med njimi tudi javni zavodi na področju šolstva, zdravstva, socialnega varstva do kulture. Nekaterim drugim javnim zavodom se iztečejo redne pogodbe in bodo morali sklepati nove pogodbe z mnogo višjimi cenami, kot so jih plačevali do sedaj. Predsednik vlade je namreč na prejšnji izredni seji Državnega zbora vsa slovenska podjetja in zavode javno pozval, naj ne sklepajo nobenih pogodb za naslednje leto do konca meseca oktobra, saj naj bi bil do konca meseca znan nov regulatorni okvir na evropski ravni za vse energente, predvsem za zemeljski plin in električno energijo.

Poslanka Iva Dimic je na novinarki konferenci opozorila: »Vlada je regulirala cene na dveh področjih, na oskrbi s plinom ter oskrbi z električno energijo. Problem nastane, ker so izločeni iz reguliranih cen vsi, ki niso izvajalci osnovnih socialnih služb t.i. javni zavodi, ki ne izvajajo socialne službe: knjižnice, muzeji, vrtci, športne dvorane. Omenjeni se gibajo na prostem trgu in za njih ni določene regulirane cene. Na drugi strani, naj bi imeli regulirano ceno vsi, ki imajo moč priključka v javnem zavodu do 86 KW moči, kar pomeni, da vsak nekoliko večji vrtec, knjižnica nima regulirane cene in so ponovno na prostem trgu, kar pomeni, da za njih lahko cene poskočijo v nebo. Vlada tako omenjene javne zavode prepušča trgu, kar pa za delovanje in likvidnost teh zavodov ni dobro.«

V poslanski skupini Nove Slovenije smo tako zahtevali sklic skupne nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino in Odbora za kulturo, saj zaradi drastičnega povišanja stroškov energentov, ki kljub sprejetim ukrepom vlade ostajajo popolnoma spregledani, omenjena problematika ni ustrezno naslovljena.

Naše ključne rešitve so:

– Poziv Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za kulturo, da pripravita celovite ukrepe pomoči javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja oziroma kulture pri spopadanju z visokimi cenami energentov in z njimi v roku 30. dni seznanita pristojna parlamentarna odbora.

– Poziv vladi, naj v proračunih za leto 2023 in 2024 zagotovi povprečnino v minimalni višini 735,74 EUR, ki jo kot kompromisni predlog predlagajo vsa reprezentativna združenja slovenskih občin, da bodo občine kot ustanoviteljice lažje financirale dvige cen energentov v javnih zavodih.

– Poziv Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvu za kulturo, da pripravita pregled gibanja stroškov energentov v vseh javnih zavodih iz njune pristojnosti za obdobje od oktobra 2021 do oktobra 2022.