POENOSTAVLJAMO SISTEM DDV ZA KMETE

DELI:
23.12.2021, NSi

Državnozborski odbor za finance je 23. 12. 2021 obravnaval vladni predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost. Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je predlog zakona podprl. V razpravi je izpostavil predvsem poenostavitev delovanja sistema DDV za kmete, ki predstavlja enega od pomembnejših ukrepov novele. Sprememba odpravlja prag za obvezni vstop kmetov v sistem DDV. Ta je trenutno določen v višini 7.500 evrov katastrskega dohodka vseh članov kmečkega gospodinjstva na letni ravni.

Rešitev je predlagana tudi v izogib vsakoletnim administrativnim obveznostim preverjanja obsega katastrskega dohodka in obdavčljivih subvencij ter posledičnega identificiranja kmetov za DDV po uradni dolžnosti. Ohranja pa se možnost davčnega zavezanca, da poračuna del svojega vstopnega DDV s pavšalnim nadomestilom ter možnost, da se tudi taki kmetje prostovoljno vključijo v sistem DDV.
Jožef Horvat je ob tem poudaril pomen ustrezne davčne politike za ohranitev slovenskega kmetijstva in njegovo konkurenčnost: »Davčna politika mora biti naravnana tako, da bo enostavna, vzpodbudna in stimulativna za kmetovanje, kar bo posledično zmanjšalo opuščanje kmetovanja, ki je v zadnjih letih v porastu, kar nas močno skrbi.« Ker sprememba zakona na tem področju prinaša konkretne rešitve, je poslanec Horvat predlog podprl. Celotna poslanska skupina NSi bo predlog zakona podprla tudi pri obravnavi na plenarni seji državnega zbora.