PODPORA NOVIM OBLIKAM ZDRAVLJENJA RAKA V SLOVENIJI

DELI:
05.02.2021, NSi

Na svetovni dan boja proti raku je Iva Dimic na odboru za zdravstvo predstavila razpravo pododbora o sodobnih oblikah zdravljenja raka. Njeno razpravo objavljamo v celoti

“V Sloveniji za rakom vsako leto na novo zboli 15.000 ljudi, letošnje geslo svetovnega dneva pa je »Jaz sem in jaz bom«. Prihodnost na področju onkologije je v natančnosti in bolniku prilagojenih terapijah za zdravljenje onkoloških bolnikov – v t. i. personalizirani medicini. Nove metode in tehnologije so dejstvo, kot je tudi dejstvo, da v Sloveniji lahko in moramo omogočiti onkološkim bolnikom dostopnost do teh terapij, med katerimi je prav gotovo tudi protonska terapija za zdravljenje raka.

Na pododboru so prisotni poudarili, da je protonska terapija v svetu najsodobnejša komercialno dostopna in že uveljavljena najsodobnejša oblika radioterapije, ki je eden izmed treh temeljnih načinov zdravljenja onkoloških bolnikov, do katere pa imajo slovenski onkološki bolniki zelo omejen dostop. Razmislek in iniciativa o protonskem centru v Sloveniji je v našem prostoru prisotna že nekaj let, formalno pa jo na onkološkem inštitutu razvijajo od marca 2017, ko so na Onkološkem inštitutu v Ljubljani ustanovili Delovno skupino za protonsko terapijo.

Izgradnja Slovenskega protonskega centra za zdravljenje onkoloških bolnikov predstavlja velik izziv, tako z vidika tehnologije in izvedbe, financiranja in seveda delovanja. Predvsem prvi vidik v svetovnem merilu obvladujemo tudi zaradi pomembnega prispevka slovenskega znanja.

Potreba po vzpostavitvi centra za protonsko terapijo izhaja v prvi vrsti iz potreb onkoloških bolnikov in medicinske stroke, in v nadaljevanju tudi iz znanstvenega in poslovnega potenciala v Sloveniji. Slovenski protonski center je že opredeljen v državni Strategiji pametne specializacije, v Državnem programu za obvladovanje raka, ki opredeljuje Onkološki inštitut v Ljubljani kot referenčni center za radioterapijo ter je eden izmed strateških projektov Ministrstva za zdravje. Osnovno poslanstvo slovenskega centra je lahko samo eno – ponuditi onkološkim bolnikom v Sloveniji najsodobnejše radioterapevtsko zdravljenje.

Zavedati se moramo – če sami ne bomo poskrbeli za svoje bolnike, bodo to namesto nas storili drugi. To zna biti v času, v katerem živimo, velika težava. Letos namreč zaradi epidemije covid-19 in z njo povezanih omejitev beležimo pomemben upad števila bolnikov, napotenih v tujino napotenih. In v prihodnje ne bo bolje.

Na odboru so tudi pojasnili, da je zdravljenje v tujini drago in za bolnike logistično zahtevno, saj si mora bolnik v tujini za obdobje nekaj tednov urediti bivanje, ob zdravljenju pa ni deležen podpore širšega kroga sorodnikov in znancev, kot bi je bil doma, da ne omenjamo komunikacije, ki poteka v tujem jeziku, in ko bolnika – kljub očitni indikaciji – na tako zdravljenje v tujino zdravniki ne morejo napotiti.

Dodaten pomemben razlog za izvedbo iniciative po izgradnji centra za protonsko terapijo predstavlja tudi nujnost razvoja slovenske radioterapevtske stroke in onkologije nasploh. To je opredeljeno tudi v Državnem programu za obvladovanje raka, kjer so poudarjena prizadevanja, da Onkološki inštitut v Ljubljani ohranja in razvija položaj referenčnega centra za obsevalne terapije v regiji ter da ta položaj ohrani in ga kot učna baza za strokovnjake radioterapije in onkologije še nadgradi oziroma poveča svojo konkurenčnost v mednarodnem prostoru. Nenazadnje ponuja tak center zavidljive možnosti za predklinično in klinično raziskovanje.

Naj ponovim pomembno dejstvo, ki je bilo izpostavljeno tudi na seji podoodbora:

Osnovno poslanstvo slovenskega centra za protonsko terapijo je lahko samo eno: zadostiti potrebam slovenskih onkoloških bolnikov po najsodobnejšem radioterapevtskem zdravljenju. Od zdravljenja s protoni naj bi imelo koristi 10–20 % bolnikov, ki so napoteni na obsevanje, kar v slovenskih razmerah pomeni vsaj okoli 500 bolnikov letno.«

Ob tem mora biti vsako na novo uvedeno zdravljenje podvrženo strogemu nadzoru: že zato, da se prepričamo, da novo orodje v naših rokah deluje enako dobro kot drugod.

Pomembna komponenta dejavnosti slovenskega centra je tudi njegovo povezovanje v mrežo evropskih protonskih centrov in s tem vključevanje v različne mednarodne projekte, kar je tudi eksplicitno priporočilo pododbora Evropske komisije za to področje.

Na pododboru za spremljanje raka so strokovnjaki onkološkega inštituta Ljubljana in drugi udeleženci potrdili, da je Slovenija pripravljena, da se tu zgradi center za protonsko terapijo. Interes in pripravljenost deležnikov temelji na želji, da prispevajo svoj del k dobrobiti za bolnike, k družbeno odgovornemu napredku medicine, znanosti in gospodarstva ter k dolgoročnemu razvoju družbe.

In tukaj je pomembna vloga prav nas na Odboru za zdravstvo, da takšna prizadevanja podpremo in tudi podpiramo prizadevanja Ministrstva za zdravje, da skupaj z Onkološkim inštitutom Ljubljana in seveda stroko v okviru UKC Maribor naredi vse, da v Sloveniji zgradimo sodoben center za protonsko terapijo najprej za onkološke bolnike in stroko pa tudi za vse njihove svojce in nenazadnje napredek slovenskega zdravstva in družbe.”

Odbor za zdravstvo je ob koncu razprave soglasno sprejel sklep, da podpira nove oblike zdravljenja v Sloveniji, tudi zdravljenje s protonsko terapijo.