PODPIRAMO RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE IN S TEM TUDI MESTNO OBČINO KRŠKO

DELI:
10.11.2021, NSi

»V Novi Sloveniji podpiramo razvoj lokalne samouprave in prizadevanja za skladen regionalni razvoj vseh predelov Slovenije. Skladno z načelom subsidiarnosti se zavzemamo za pravico lokalnih skupnosti, da samostojno urejajo, upravljajo in imajo v svoji pristojnosti vse javne zadeve iz življenja in dela prebivalcev na njihovem območju ter da ne posegajo v pravice in obveznosti drugih lokalnih skupnosti. Sistem upravljanja mora biti čim bližji ljudem in mora omogočiti uspešno načrtovanje in usklajevanje različnih interesov,« je na seji državnega zbora dejal poslanec Blaž Pavlin.

Poudaril je, da se zavzemamo za samostojnost občin, vključno s finančno avtonomijo, ki varuje lokalno samoupravo pred neupravičenimi posegi države. Če država prenese na občine naloge iz svoje pristojnosti, ji mora zagotoviti tudi potrebna finančna sredstva.

»Manjše, demografsko ogrožene in obmejnim občinam se naj zagotovi finančne izravnave za njihove posebne naloge. Potrebno je oblikovati objektivna in pregledna merila za dodeljevanje finančnih sredstev občinam. Cilj države mora biti, da državljanom v vseh delih Slovenije omogoči ustrezno prometno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo ter da poskrbi za druge ključne temelje, ki so potrebni za življenje in delo, osnovno izobraževanje, nujno zdravstveno pomoč in oskrbo starejših.«

Izpostavil je, da v luči vsega naštetega poslanci NSi podpirajo predlog sprememb zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. S predlaganim zakonom se podeljuje status mestne občine Občini Krško. »Pobudo podpirajo celotni občinski svet Občine Krško in lokalni odbori vseh desetih političnih strank, ki so v njem zastopani. V lokalni skupnosti torej obstaja enotna podpora predlogu zakona. Kot ključni argument za podporo zakonu je tudi uresničevanje decentralizacije kot enega od temeljnih načel lokalne samouprave. Posavske občine, vseh šest, ki danes sodeluje na nivoju statistične oziroma razvojne regije, ima interes za samostojno pokrajino Posavje, kjer bi Krško, kot mestna občina, delovala v vlogi regijskega središča,« je še poudaril poslanec NSi.