PODPIRAMO HITREJŠE VKLJUČEVANJE MLADIH ZDRAVNIKOV V ZDRAVSTVENI SISTEM

DELI:
09.12.2021, NSi

Odbor za zdravstvo je obravnaval novelo Zakona o zdravniški službi, ki prinaša nekaj sprememb za hitrejše vključevanje mladih zdravnikov in zdravnikov iz tujine v slovenski zdravstveni sistem. Novela tako predvideva nov institut osnovne licence, s katero se lahko mladi zdravniki takoj vključijo v opravljanje zdravniške službe. V okviru osnovne licence lahko samostojno opravljajo vse dejavnosti, za katere so se ustrezno usposobili v okviru izobraževanja na medicinski fakulteti in pripravništva za poklic zdravnik.

Poslanka Iva Dimic je ob tem izpostavila: »Dejstvo je, da nam zdravnikov primanjkuje. Današnji predlog zakona potrebujemo, da bomo dvignili kakovost osnovne zdravstvene oskrbe za naše državljane. Dostop do zdravstva ne sme biti samo črka na papirju, ampak je treba to pravico tudi dejansko zagotoviti.«

V nadaljevanju je spomnila na razpravo ob obravnavi novele Zakona o zdravniški službi leta 2017: »Takrat je bilo omenjeno, da je do julija 2017 Zdravniška zbornica izdala 130 potrdil o dobrem imenu, v letu 2019 je bilo teh potrdil 260. V letošnjem letu se je teh potrdil do sedaj izdalo 100. To potrdilo potrebujejo zdravniki, ki odhajajo iz Slovenije, in očitno se je število teh v zadnjem času zmanjšalo, verjetno tudi zaradi epidemije covid-19.«

»Delati moramo na tem, da se število izdanih potrdil o dobrem imenu še bolj zmanjša, k čemur bo pripomogel tudi ta zakon. Mislim, da moramo vsi stremeti k temu; če zdravnike izobrazimo, si moramo prizadevati, da jih tudi obdržimo doma, jim damo možnost napredovanja, jih čim prej vključimo v delo tudi v urgentnih ambulantah. Mladi želijo delati, vpijajo znanje, izkušnje, nič jim ni težko, povsod želijo biti zraven. Mislim, da moramo to izkoristiti in jim dati možnost, da bodo nato še bolj z zanimanjem šli v ambulante in opravljali delo, za katerega so se odločili,« je dejala Iva Dimic.

Zdravnikom in doktorjem dentalne medicine, ki že imajo licenco, predlog zakona omogoča, da pridobijo tudi certifikat za posebna znanja z drugih, povezanih področij. Veljavnost certifikata je vezana na zdravnikovo licenco, zato mora zdravnik skrbeti za redno ohranjanje svoje temeljne licence, če želi v veljavi ohranjati tudi posebna znanja. Institut posebnih znanj je pomemben predvsem zato, ker za nekatera znanja, npr. s področja paliative, ni mogoče določiti, na področje katere specializacije spadajo. Do sedaj se je to reševalo s krajšimi tečaji in izobraževanji, ne pa s celovitim usposabljanjem.

Iva Dimic je poudarila: »Prav je, da se omogoči pridobivanje certifikatov za posebna znanja. O paliativni oskrbi govorimo že vsaj deset let, da ni urejena tako, kot bi bilo treba. Ravno na ta način bomo to rešili, pa tudi na primer gerontologijo, ki jo bomo vsi prej ali slej potrebovali.«

Z namenom hitrejšega zaposlovanja zdravnikov iz tujine predlog zakona uvaja opravljanje izpita o znanju strokovnega slovenskega jezika za zdravnike pri Zdravniški zbornici Slovenije. Program preverjanja znanja bo pripravila zbornica v sodelovanju z javno visokošolsko izobraževalno ustanovo, ki poučuje in izvaja izpit iz slovenskega jezika kot drugi oziroma tuji jezik.

Novela Zakona o zdravniški službi je bila na matičnem delovnem telesu sprejeta z 10 glasovi za in 5 proti.