POBUDA JOŽEFA HORVATA: ZARADI INFLACIJE NAJ VLADA POVIŠA PRAG ZA VSTOP V SISTEM DDV

DELI:
21.11.2023, NSi

Poslanec Jožef Horvat je na vlado naslovil poslansko pobudo, da naj zaradi visoke inflacije poviša prag za vstop v sistem v DDV na 75.000 evrov. V nadaljevanju objavljamo njegovo pobudo:

Dne 1. 4. 2013 se je prag za vključitev v sistem DDV dvignil na 50.000 evrov obdavčljivega letnega prometa. Določitev praga omogoča, da se mali zavezanci v večji meri razbremenijo administrativno-računovodskih opravil in se še bolj intenzivno posvetijo svoji osnovi dejavnosti. Od določitve praga v višini 50.000 evrov je preteklo že več kot 10 let, znesek pa je od takrat ostal enak. Od leta 2013 so se razmere seveda močno spremenile. K temu je največ doprinesla inflacija v zadnjem obdobju. Če pa pogledamo celotno obdobje, stopnja inflacije od začetka aprila 2013 do konca oktobra 2023 znaša 27,8 %. Revalorizirana vrednost zneska 50.000 evrov z dne 1. 4. 2013 bi torej trenutno znašala 63.900 evrov.

Menim, da bi bilo potrebno znesek praga za vstop v sistem DDV povišati že zaradi tako velike stopnje inflacije v tem času. Opozoriti je treba, da obstaja tveganje, da se tudi v prihodnjih letih problem inflacije še ne bo tako hitro razrešil. Številna podjetja z enakim obsegom poslovanja kot v preteklosti prag lahko presežejo zgolj zaradi inflacije. Poleg tega v prid povišanju govorijo tudi argumenti poenostavitve poslovanja malih podjetnikov in podjetij. Glede na navedeno predlagam, da se prag za vključitev v sistem DDV poviša na 75.000 evrov. S tem bi zadostili stopnji inflacije od aprila 2013 ter zagotovili nekaj prostora tudi za posledice inflacije v prihodnosti. Poleg tega menim, da si določen delež povišanja praga zaslužijo tudi mali podjetniki in podjetja. Če Vlada povišuje njihove davčne obremenitve, bi jim lahko nekoliko zmanjšala vsaj administrativne.