#PismaIzVlade: ALI JE SLOVENIJA ZGODBA O USPEHU?

DELI:
27.12.2021, NSi

#Pismaizvlade so zapisi predsednika NSi Mateja Tonina, ki jih tedensko objavlja na svojem facebook profilu. Dotikajo se aktualnih tem in načrtov za prihodnost.

Obletnica plebiscita je priložnost za premislek in pogled na prehojeno pot naše domovine. Odgovor na večno vprašanje ali smo v tridesetih letih spisali zgodbo o uspehu, nikakor ni enoznačen. Statistični podatki in številke govorijo, da smo dosegli veliko. Na gospodarskem področju smo presegli povprečje razvitosti držav EU. Ustvarimo več kot katerakoli država na ozemlju nekdanje Jugoslavije. V zadnjih letih pa se nam dogaja, da nas po razvitosti prehitevajo številne države vzhodne Evrope, na katere smo do sedaj gledali nekoliko zviška. Vzrok je slabo in nestimulativno podjetniško okolje, ki ni naklonjeno inovacijam in prebojnim podjetniškim idejam. In to moramo spremeniti!
Smo ena najbolj egalitarnih in solidarnih družb na svetu. Znotraj EU je Slovenija tretja najmanj izpostavljena država po tveganju revščine in socialne izključenosti.

Zaradi visokih davčnih obremenitev in močno obremenjenih plač, pa nam izginja srednji sloj, mnogi mladi in vrhunsko izobraženi zato priložnosti iščejo v tujini. Naš izziv je torej najti rešitve, da ohranimo visoko socialno kohezijo, a hkrati zadržimo vrhunske talente.

Če gledamo zgolj gospodarske kazalce se z epidemijo relativno dobro soočamo. Tako povprečna bruto plača kot tudi povprečna pokojnina sta realno višji kot pred epidemijo. Imamo najvišjo zaposlenost v zgodovini države in visoko gospodarsko rast. Aktualna vlada torej nekaj dela prav. Kaže pa se, da za desne vlade v Sloveniji veljajo drugačni kriteriji uspešnosti kot za katere druge vlade – ti so mnogo bolj ostri in neizprosni.

Žal pa nezadovoljstvo, jezo in razočaranje lahko srečamo na vsakem koraku. V naši naravi je, da smo kritični. Uspeh težko priznamo sebi, še težje drugim. Naš izziv bo, da v družbi začnemo gojiti duh optimizma in pozitivne naravnanosti. Da si znamo priznati naše uspehe in se iskreno veselimo uspehov drugih. Še tako veliko materialno bogastvo, hiša, avtomobil ali lepe počitnice, nimajo prave vrednosti, če nas pustijo duhovno prazne. Slovenija je država blaginje. Pred nami pa je morda še težji izziv – najti moramo pot do lastnega srca in se naučiti sobivati drug z drugim.

Zdi se, da smo ob hitrem ekonomskem razvoju pozabili na duhovno kompotentno, skupne vrednote in na naše medsebojne odnose. Novo leto je vedno priložnost za nov začetek. Božič nas usmerja k bistvu našega obstoja. Dragi prijatelji, odločimo se, da bomo prav mi v naši domovini preganjali temo in negativno energijo ter prinašali svetlobo, veselje in toplino. Tako bomo spisali zgodbo o uspehu, ki bo samo naša!