[#PISMA IZ VLADE] KAKO HKRATI POVEČATI KORISTI ZA UPOKOJENCE IN DELODAJALCE?

DELI:
24.12.2020, NSi

Predsednik NSi Matej Tonin je novem zapisu iz serije #Pisma iz vlade izpostavil predlog NSi iz sedmega protikorona paketa, ki bi gospodarstvu omogočil večjo prožnost, mladim pa povečal možnosti za zaposlitev.

V NSi smo se vedno zavzemali za odziven trg dela, kjer je treba razumeti potrebe tako delavcev kot delodajalcev. Koronakriza je državo na številnih področjih tako rekoč paralizirala. Na trgu dela in v številnih gospodarskih panogah vlada veliko negotovosti, saj nihče točno ne ve, kdaj nam bo uspelo epidemijo zajeziti. Ko bo najtežji čas minil, bo treba gospodarstvo ponovno zagnati in se prilagoditi novim razmeram.

Zato smo v NSi v sedmem protikoronapaketu predlagali ukrep, ki bi gospodarstvu omogočil večjo prožnost, mladim pa povečal možnosti za zaposlitev. S predlaganim ukrepom bi tisti zaposleni, ki že izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev in bi želeli še naprej delati, za nadaljevanje delovnega razmerja potrebovali tudi soglasje delodajalca, kar do sedaj ni bilo potrebno. S takim obojestranskim soglasjem za podaljšanje delovnega razmerja bi trg dela naredili dosti bolj odziven.

Številni gospodarstveniki in obrtniki znajo povedati, da mnogi mladi ne dobijo priložnosti za zaposlitev, ker nekateri starejši delavci vztrajajo v delovnem razmerju še dolgo potem, ko že izpolnijo pogoje za starostno upokojitev. Podobne probleme zaznavamo tudi v javnem sektorju. S predlaganim vladnim ukrepom bi posledično lahko zmanjšali število zaposlenih javnih uslužbencev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev ter vzpostavili bolj uravnoteženo starostno strukturo zaposlenih. Predlog za obojestransko soglasje za podaljšanje delovnega razmerja so tako že podprli v Zvezi Mestnih občin Slovenije, Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) in Združenju delodajalcev Slovenije.

Seveda pa v NSi nikomur ne odrekamo pravice do dela. Kdor bi želel delati tudi po izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev in se bo s tem strinjal tudi delodajalec, bo lahko svojo zaposlitev še podaljševal. Dodatna rešitev, ki bi upokojencem, ki se čutijo, da so še zmožni za delo, pomagala k višjim mesečnim prihodkom pa je uzakonitev t. i. dvojnega statusa. S to rešitvijo, ki jo je predlagala skupina za debirokratizacijo pod vodstvom Ivana Simiča bi upokojencem omogočili, da bi prejemali polno pokojnino, hkrati pa bi jim omogočili, da se zaposlijo in prejemajo plačo, pri čemer bi se obračunavali vsi davki in prispevki.

Ocenjujem, da bi bila takšna ureditev upokojevanja, ki jo ponekod po svetu že poznajo, dodana vrednost v slovenskem prostoru – upokojencem bi zagotovili nujno potrebno socialno varnost in svobodo, do kdaj želijo delati, delodajalcem pa ponudili potrebno svobodo pri načrtovanju gospodarskih aktivnosti in kadrovskih potreb.