OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI SI ZASLUŽIJO VEČ

DELI:
17.06.2021, NSi

Na seji odbora za izobraževanje so poslanci obravnavali zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki daje pravico do spremljevalca več upravičencem. Sistem vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami zagotovo potrebuje spremembe, vendar se sprašujemo, ali je dodatno število spremljevalcev dovolj premišljena rešitev.

Spremljevalci so bili vpeljani v sistem za nudenje fizične pomoči otrokom. Spremljevalec  je delovno mesto, ki zahteva srednjo izobrazbo in zagotovo ni ustrezen kader, ki bi lahko strokovno pomoč nudil vsem otrokom s posebnimi potrebami. Spremljevalci nudijo fizično pomoč težko gibalno oviranim ter slepim otrokom, ki tako pomoč nujno potrebujejo. Dober namen zakona, ki ne rešuje težave.

Vlada se je izboljšanja kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami lotila celovito in strokovno. Na ministrstvu za izobraževanje so se lotili pilotnih projektov, na podlagi katerih se pripravljajo sistemske rešitve (spodbujanje socialne vključenosti otrok s posebnimi potrebami v lokalno okolje, mreža strokovnih inštitucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami itd.). Prvo uspešno rešitev, ki smo jo s pomočjo evalvacije projektov sprejeli decembra lani je Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju. Vzpostavili smo strokovne centre, ki s svojimi mobilnimi timi nudijo pomoč vrtcem in šolam.

Konec leta 2020 se je končal pilotni projekt, ki je vzpostavil strokovne centre za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Omogočil in dopolnil je oblike pomoči, ki so ključne za otrokov in mladostnikov optimalen razvoj in socialno vključenost. Na podlagi teh ugotovitev na ministrstvu že pripravljajo zakon, ki bo kmalu predstavljen strokovni in zainteresirani javnosti. Verjamemo, da bo ministrstvo pripravilo dober in sodoben zakon, ki bo odgovarjal na vse potrebe otrok s posebnimi potrebami.

Zakaj bi torej povečevali število spremljevalcev z neustreznimi znanji, ki otrokom ne morejo pomagati. Ne želimo vzgajati otrok, ki so celo življenje odvisni od nekoga drugega ampak neodvisne in samostojne ljudi. Otroci s posebnimi potrebami si zaslužijo več, zaslužijo si premišljene in strokovne rešitve, predvsem pa take, ki bojo v njihovo korist.