Olajšamo vlaganje v turistično infrastrukturo in povečajmo promocijo Slovenije

DELI:
23.01.2018, NSi

vir: Siol.net

Vodja poslanske skupine NSi Matej Tonin je ob obravnavi zakona o spodbujanju razvoja turizma povedal, da NSi zakonu ne bo nasprotovala. Želi si, da bi se nekatere rešitve zakona še dopolnile in izboljšale. V NSi namreč pogrešamo gradnjo lokalnih turističnih zgodb in boljšo rešitev glede regulacije poklica turističnega vodnika.

»V NSi bomo drugačni kot je bila v preteklosti koalicija in temu zakonu ne bomo nasprotovali zgolj zato, ker ga je predlagala koalicija in ker so pred vrati volitve, ampak bomo dovolili, da ta zakon nadaljuje svojo pot v drugo obravnavo. V drugi obravnavi pa si želimo, da bi se nekatere rešitve dopolnile in izboljšale,« je povedal Matej Tonin.

Prepričan je, da je dolžnost politike, da vzpostavi okolje, v katerem bo lahko turizem čim bolje rasel in kjer se bo lahko turistična panoga tudi razvijala.

Olajšajmo vlaganje v turistično infrastrukturo in povečajmo promocijo Slovenije

»V NSi se nama zdita ključni dve zadevi. Eno je, da čim bolj olajšamo vlaganje v turistično infrastrukturo, in druga, da povečamo promocijo Slovenije, predvsem pa, da začnemo ustvarjati zgodbe o lokalnih posebnostih, ki jih Slovenija nudi,« je bil o tem, kakšna je vizija NSi jasen poslanec NSi, ki je dodal: »V tem zakonu pogrešamo zapis, da ni dolžnost STO zgolj in samo prepoznavnost Slovenije, ampak tudi to, da STO pomaga pri gradnji lokalnih zgodb oziroma lokalnih turističnih posebnosti.«

Pri regulaciji poklica turističnega vodiča želimo najti srednjo pot

Glede regulacije poklica turističnega vodnika je povedal, da je NSi stranka, ki zagovarja deregulacijo poklicev, kljub vsemu pa je treba v primeru turističnega vodnika priznati določene posebnosti. »Iz Zagreba v Ljubljano prihajajo avtobusi in hrvaški turistični vodniki v Ljubljani Kongresni trg prodajajo, kot trg republike. Vsem nam mora biti jasno, da to ni vredu. Pri turističnem vodniku ni pomembno samo to, da znaš voditi neko skupino, ampak je pomembno, da imaš o destinaciji tudi neko znanje,« je povedal Matej Tonin in nato razložil kakšen je predlog NSi za še boljši zakon:

»Pri regulaciji poklica turističnega vodnika želimo najti pot, ki bo hkrati onemogočila, da bi tuji turistični vodniki o Sloveniji predstavljali napačna dejstva, obenem pa bi našim državljanom omogočili, da opravljajo tovrstna vodenja.«

Občine bodo denar iz turistične takse prav porabile

Glede razprave, ali bo turistična taksa primerno in ustrezno porabljena, smo v NSi prepričani, da bodo prav občine turistično takso najbolje porabile, ker prav občine oziroma lokalne skupnosti najbolj vedo, kaj je potrebno zgraditi, v kaj je potrebno investirati.

Matej Tonin je pohvalil tudi pozitivni premik tega zakona, da šole, gasilska društva ali pa društva upokojencev ne bodo kaznovana, če bi po svoji dolgoletni praksi organizirala ekskurzije, izlete in podobne stvari.