Odziv NSi na napovedano stavko na Pošti Slovenije

DELI:
15.02.2019, NSi

Pošta Slovenije kot državno podjetje bi morala biti zgled spoštovanja dostojanstva in varstva pravic zaposlenih. Menimo, da je rešitev v dialogu, kjer bo vodstvo prisluhnilo zaposlenim, ki očitno delajo v težkih pogojih (premajhno število zaposlenih, med njimi znaten delež na minimalnih plačah, slaba osebna varovalna in delovna oprema; veliko bolniških odsotnosti in izpostavljenost poškodbam pri delu).

Pri Pošti Slovenije se izkazujeta tudi blišč in beda političnega kadrovanja v vodstvih državnih podjetij. Problem podjetja ni v tem, da delavci ne bi bili prizadevni in pripadni, ampak pomanjkanju posluha vodstva za tiste z najnižjimi plačami in velikimi obremenitvami. Ta zgodba razblinja mit, da državno lastništvo zaposlenim prinaša boljši položaj in varovanje njihovih pravic. Ukrepi, ki jih je že predlagala NSi za razbremenitev gospodarstva in plač, bi zagotovili, da bi se neto plače povečale vsem, tudi zaposlenim na pošti in ne le v javnemu sektorju.