ODLOČEN NE KORUPCIJI PRI NABAVI MEDICINSKE OPREME

DELI:
11.01.2022, NSi

Cilj NSi je kakovostno javno zdravstvo, ki je pod enakimi pogoji dostopno vsem. Želimo si, da se prispevki za zdravstveno varstvo, ki jih državljani vplačujemo zdravstveno blagajno, čim bolj učinkovito porabijo tako za plačilo zdravstvenih storitev kot medicinskih pripomočkov in opreme.

Vsi poznamo zgodbe o preplačanih žilnih opornicah, ki sodnega epiloga še niso dobile, pa korupcijsko afero na področju ortopedije, kjer je bila po dolgih letih letos prva skupina obtoženih spoznana za krive sprejemanja oziroma dajanja nedovoljenih daril.

Na novinarski konferenci strank NSi, SDS in SNS je probleme sedanjega sistema naročil v zdravstvu izpostavil Andrej Černigoj. »Problem sedanjega sistema javnih naročil v zdravstvu je v šibkem nadzoru in posledično možnosti sistemske korupcije. Zato podpiramo predlog, ki vzpostavlja večjo preglednost in najpomembnejše: določa referenčno ceno za medicinsko opremo in pripomočke,« je dejal poslanec Andrej Černigoj.

Poudaril je, da predlog vzpostavlja sistem evropsko primerljivih cen, večjo preglednost nad naročanjem v zdravstvu in boljši nadzor. »Na ta način bomo zagotovili racionalno porabo sredstev iz zdravstvene blagajne. Če se za medicinski material nameni manj denarja, ga bo več ostalo za kakovostno obravnavo bolnikov brez čakalnih vrst,« je še dodal poslanec NSi.

Kaj prinaša predlog?

Predlog predvideva, da se za javne razpise za medicinske pripomočke in medicinsko opremo določijo referenčne cene, ki jih oblikuje nov urad vlade za centralno cenovno evidenco. Pri določanju referenčnih cen se upoštevajo cene v primerljivih državah članicah Evropske unije.

Če slovenski distributer, ki se prijavi na razpis, referenčno ceno preseže za več kot 10 odstotkov, lahko naročnik medicinske pripomočke oz. medicinsko opremo nabavi po postopku s pogajanji neposredno na enotnem trgu EU.

Če pa med izvajanjem že sklenjene pogodbe naročnik ugotovi, da je možno na trgu enako blago naročiti po nižji ceni kot pri do tedaj izbranem ponudniku, o tem obvesti ponudnika. Ta mora v 30 dneh ceno ustrezno znižati, sicer lahko naročnik medicinske pripomočke oz. opremo nabavi na prostem trgu.