OD VLADE PRIČAKUJEMO HITRO UKREPANJE ZA UMIRITEV VSE VIŠJIH CEN HRANE

DELI:
15.06.2022, NSi

Na seji odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poslanka NSi Vida Čadonič Špelič ministrici za kmetijstvo zastavila tri aktualna vprašanja o stanju kmetijstva in ukrepih za nemoteno preskrbo hrane v prihodnosti.

1. Cene hrane se višajo. Aprila smo zabeležili tretjo največjo mesečno podražitev hrane v zadnjih 22 letih. Zaradi vojne v Ukrajini in visokih cen transporta se bo hrana še dražila. Cene vhodnih surovin, ki jih kmetje potrebujejo za pridelavo hrane, so se medletno povišale za skoraj 30 odstotkov. Ministrica Irena Šinko je ob svoji predstavitvi navedla, da kmetijsko ministrstvo ni pristojno za regulacijo cen hrane, pač pa lahko dvig cen pomaga ublažiti z ukrepi na področju pridelave hrane. Kateri so ti konkretni ukrepi, kdaj bodo izvedeni in kakšne so napovedi ministrstva za kmetijstvo glede prihodnjih cen hrane?

2. V Sloveniji smo bili v zadnjem obdobju priča nevihtam s točo, ki so predvsem na Štajerskem in Dolenjskem povzročile veliko škodo na poljščinah. Uničeni so bili številni pridelki na vrtovih, vinogradih in sadovnjakih. Po do sedaj zbranih grobih ocenah so neurja povzročila za približno 8 milijonov evrov škode. Sistem pomoči ob neurjih je zamuden in zapleten, ljudje pa potrebujejo takojšnjo in učinkovito pomoč. Zanima me, če so že znane finančne posledice, ki so jih neurja povzročila na kmetijskih površinah in kakšen je nabor ukrepov za pomoč kmetovalcem, oziroma kdaj lahko pričakujejo konkretno pomoč?

3. Pred dobrim tednom dni, nas je vse pretresla zgodba o izkoriščanju delavcev in nedopustnih delovnih pogojih v podjetjih za pakiranje rib na Kozini. Zaposleni so ob tem tudi povedali, da ko se ribe vrnejo iz trgovin, jih dajo v ledeno vodo in jih potem prepakirajo ter ponovno prodajo. V obratu je tudi izredno slabo higiensko stanje. Ker gre pri tem za vprašanje zaupanja potrošnikov v naše institucije nadzora, me zanima, kolikokrat je bil v zadnjem letu v omenjenih dveh podjetjih izveden inšpekcijski nadzor, ali je bil po odkritju nepravilnosti odrejen izredni inšpekcijski nadzor ter ali so bili v zvezi s tem odrejeni kakšni ukrepi?

Po končani seji odbora je v izjavi za javnost poslanka Vida Čadonič Špelič povedala naslednje: “Na seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo dobili prve informacije o nastali škodi ob neurju na kmetijskih zemljiščih na pridelkih. Škoda je velika, a je v tem trenutku še ne morejo oceniti, zaradi tega, ker se še ne ve, kako si bodo rastline od uničenja opomogle. Kmetje bodo nujno potrebovali pomoč države. Govorili smo tudi o ukrepih za zmanjšanje cen hrane, kjer pa žal nismo dobili konkretnih odgovorov. Vlada o njih še ni sprejela končnih odločitev. Spregovorili smo tudi o vse višjih cenah hrane. Zdi se mi prav, da vlada hitro odreagira, ker je draginja zelo velika in ljudje nestrpno pričakujejo prve ukrepe za umiritev teh razmer. Ministrico sem vprašala tudi o rezultatih nadzora v predelovalnem obratu za predelavo rib na Primorskem, kjer je bila javnost zgrožena nad slabim higienskim stanjem predelovalnice. Gospa ministrica je rekla, da jo je predstojnik Uprave za varne hrane in veterinarstvo zgolj opozoril, da so opravili nadzor, kakšni so rezultati in ukrepi za prihodnje delovanje, pa je ni obvestil. Zato smo jo prosili, naj potrošnike obvesti o sposobnosti obratovanja tega obrata in kakšni so ukrepi, da se takšni scenariji ne bodo več ponavljali.”