Obljubljenih sistemskih rešitev in sprememb v zdravstvu nismo dočakali

DELI:
11.04.2018, NSi

Iva Dimic je na seji Državnega zbora ob obravnavi poročila preiskovalne komisije o nakupu žilnih opornic opozorila na ogromne probleme našega zdravstvenega sistema. V začetku je spomnila na odgovornost ministrice za zdravje in predsednika vlade za odlašanje z resno modernizacijo zdravstva: »Obljubljenih sistemskih rešitev in sprememb za naše zdravstvo do danes nismo dočakali. Ustanavljajo se le delovne skupine za posamezna področja, pišejo in sprejemajo se strategije, izdelujejo analize. Rezultatov ni.«

Poslanka NSi je kot največji problem našega zdravstva izpostavila predvsem dolge čakalne vrste. Število vseh čakajočih nad dopustno čakalno dobo se je namreč iz slabih 15.000 v letu 2014 povečalo na skoraj 60.000 v letu 2018. »Med izjavami predstavnikov bolnišnic smo lahko slišali tudi, da se bojijo, da gre za izčrpavanje zdravstva po vzorih izčrpavanja v gospodarstvu« je Iva Dimic spomnila na resne skrbi pomembnih deležnikov v zdravstvu.

Glede preiskave pri nabavi žilnih opornic pa je Iva Dimic opozorila na velike in očitne napake, ki upravičeno vzbujajo tudi sume korupcije: »Iz določenih virov je mogoče razbrati, da je od januarja 2012 do septembra 2013 Univerzitetni klinični center Ljubljana za nekaj več kot 5500 žilnih opornic porabil cca. 4.250.000 EUR. Če bi se odločili za nakup pri tujem dobavitelju, bi za isto količino plačali okoli 970.000 EUR. Prišlo je torej do 4,5-kratno preplačila pri nabavi žilnih opornic.« Ob tem se zastavlja vprašanje, zakaj se ustanove, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na področju sekundarne in terciarne dejavnosti v Republiki Sloveniji, niso odločile za nakup, ki bi omogočil nižje stroške.

Skupne ugotovitve preiskovalne komisije so, da naj bi bila odgovornost za posamezne nepravilnosti na strani vodstva javnih zdravstvenih zavodov, na članih svetov javnih zdravstvenih zavodov, ki v okviru svetov javnih zdravstvenih zavodov izvajajo nadzorno funkcijo in nenazadnje na ministrstvu za zdravje. V vseh primerih bi lahko pristojni organi in neodvisne inštitucije v RS ugotavljale tako objektivno kot subjektivno odgovornost. V NSi smo predlog poročila preiskovalne komisije podprli.