NSi zahteva nujno sejo zaradi ogrožene varnosti pacientov in zdravstvenega sistema v celoti

DELI:
18.09.2019, NSi

V NSi zahtevamo sklic nujne sejo Odbora za zdravstvo zaradi organizacijskih težav, ki so se po sprejemu dokumenta “Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege” pojavile v nekaterih zdravstvenih zavodih. Te organizacijske težave lahko ogrozijo varnost pacientov in zdravstvenega sistema v celoti.

Od Ministrstva za zdravje zato v NSi pričakujemo pojasnila, kakšen vpliv ima sprejem dokumenta za varnost pacientov in delovanje zdravstvenih zavodov. Menimo, da so organizacijske težave tudi posledica dolgoletnega neustreznega kadrovanja. Sedaj so se temu pridružile še smernice in kompetence stroke zdravstvene nege z nepremišljeno implementacijo.

Dosedanja praksa predhodnih ministrov za zdravje, ki so se ukvarjali pretežno z zdravniki, se izkazuje za pomanjkljivo, saj zdravstvene storitve izvajajo zdravstveni delavci različnih poklicnih skupin, ki se srečujejo z vedno bolj zahtevno zdravstveno obravnavo, večjimi pričakovanji pacientov in povečanjem obsega storitev.

V Novi Sloveniji pričakujemo tudi pojasnilo, ali namerava Ministrstvo za zdravje odpraviti dokument h kateremu je bilo podano soglasje in v primeru slednjega, kako bo razmejilo delovne naloge izvajalcev zdravstvene nege. Vsi smo bili, smo ali bomo bolniki in smo/bomo potrebovali kakovosten zdravstveni sistem, ki deluje.