NSi zahteva nujno sejo zaradi alarmantnega stanja na področju šolske in predšolske infrastrukture

DELI:
04.09.2019, NSi

V NSi zahtevamo nujno sejo odbora za izobraževanje zaradi alarmantnega stanja na področju šolske in predšolske infrastrukture. Slovenske občine namreč že dlje časa opozarjajo, da država občinam za delovanje ne namenja dovolj sredstev. Vladni predlog povprečnine v višini 573,5 evra na prebivalca nikakor ne rešuje hude finančne podhranjenosti (zlasti manjših) slovenskih občin.

Posebej akuten je problem na področju investicij v objekte šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin, še posebej v občinah, kjer beležijo veliko priseljevanje prebivalstva.

Skupnost občin Slovenije je julija predstavila izračune po katerih bodo morale glede na trende gibanja učencev slovenske občine do leta 2023 zagotoviti dodatnih 14.251 mest v osnovnih šolah ter približno 750 dodatnih oddelkov.

Ker bo povprečnina občinam komajda pokrila povišane stroške občin, ki izhajajo iz naslova dviga plač v javnem sektorju, o dodatnih razvojnih sredstvih za občine tako ne moremo govoriti. Stanje na področju šolske in predšolske infrastrukture je alarmantno, saj občine ne morejo zagotavljati kvalitetnega vzdrževanja infrastrukture in zagotavljati potrebnih, novih kapacitet.

Zadnji razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je sofinanciral izgradnjo šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin, je bil objavljen daljnega leta 2011. Za izvedbo novega razpisa, ki bi sofinanciral investicije v deset vrtcev in deset osnovnih šol, bi ministrstvo potrebovalo dodatnih 25 milijonov evrov. Teh sredstev v proračunu ni zagotovljenih.

V NSi zato zahtevamo, da zaradi izredno pereče problematike Odbor za izobraževanje o tem opravi razpravo in predlaga vladi, da v proračunu ministrstva za prihodnja štiri leta zagotovi dodatnih 25 milijonov evrov za izvedbo razpisa za sofinanciranje investicij v objekte šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin.