NSi ZA OHRANITEV KONKURENČNOSTI SLOVENSKEGA IZVOZNEGA GOSPODARSTVA

DELI:
30.11.2023, NSi

Aktualna vlada na vse možne načine slabša gospodarsko okolje in niža konkurenčnost slovenskih podjetij. Z že sprejetim Zakonom o čezmejnem izvajanju storitev se bo spremenil tudi način obračunavanja prispevkov pri delavcih, ki jih slovenska podjetja napotijo na delo v tujino. Do konca letošnjega leta še velja ureditev, da se prispevki obračunajo od plače, ki bi jo delavec prejel za enako delo v Sloveniji, nato pa se bodo začeli obračunavati od dejanske plače, ki jo delavec prejme v tujini. Izenačenju prispevkov in s tem socialne varnosti z ostalimi zaposlenimi ne nasprotujemo, si pa želimo, da bi vlada v skladu s svojo obljubo s socialnimi partnerji našla način, kako položaj napotenih delavcev na davčnem področju urediti tako, da takšni delavci in podjetja mednarodno ne bodo manj konkurenčni.

Poslanec Aleksander Reberšek je na seji odbora za delo povedal, kaj se zaradi spremembe dogaja na terenu: »Nekatera podjetja na štajerskem koncu so že prenesla sedeže iz Slovenije, predvsem v Nemčijo in Hrvaško, ker se s koncem letošnjega leta izteka prehodno obdobje, v katerem se za izplačilo plač napotenim delavcem upošteva stara ureditev. Dodatnih, mednarodno konkurenčnih rešitev pa ni na vidiku. V NSi smo zato predlagali spremembo Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki prehodno obdobje podaljšuje za eno leto. S tem želimo socialnim partnerjem dati dodaten čas, da najdejo najbolj ugodno rešitev, s katero bi slovenska izvoznostoritvena podjetja ostala konkurenčna ob zagotavljanju ustrezne socialne varnosti in plačila napotenim delavcem.«

Če bi se z januarjem 2024 že izteklo prehodno obdobje, bi delavec v primeru enake bruto plače prejel med 13 in 14 % nižje neto izplačilo, strošek plač pa bi se za delodajalca povečal za okrog 10 %. V raziskavi, ki je bila leta 2020 izvedena med 58 podjetji, ki se ukvarjajo z izvozom storitev, jih je največ, kar 44,8 %, kot najbolj možno posledico ukinitve dosedanje ureditve navedlo, da bi podjetje preselili v tujino. V naši neposredni bližini imata namreč tako Avstrija kot Hrvaška konkurenčnejšo ureditev na tem področju – bodisi skozi davčne olajšave oziroma nižjo osnovo za dohodnino za napotene delavce.

Večji del koalicije žal ni zmogel prisluhniti našemu predlogu in podaljšanje prehodnega obdobja je bilo na odboru zavrnjeno z 9 glasovi proti in 4 glasovi za.