NSi ZA ODLOČNE KORAKE NA PODROČJU OKOLJU PRIJAZNE MOBILNOSTI

DELI:
16.12.2020, NSi

V NSi ocenjujemo, da je politika spodbud Eko sklada na področju elektrifikacije vozil v Sloveniji neustrezna. Nova poziva Eko sklada sta v nasprotju s prizadevanji Vlade RS za vsem državljanom dostopen nakup električnih vozil. Zato predlagamo vrsto konkretnih ukrepov in pričakujemo bolj odločne korake za doseganje ciljev in zavez na področju trajnostne mobilnosti.

Vlada je pripravila nov Zakon o davku na motorna vozila (ZMDV-1), ki prinaša davčne razbremenitve državljanov in gospodarstva, spodbuja nakup okolju prijaznih vozil in ukinja DMV za električna vozila.

V Novi Sloveniji zagovarjamo davčne razbremenitve državljanov in gospodarstva. Zato se že vrsto let zavzemamo za znižanje davka na motorna vozila in za poenostavitev postopkov na tem področju. Davčne obremenitve kupcev motornih vozil se bodo z ZDMV-1 v povprečju znižala za kar 65 odstotkov, v žepih državljank in državljanov pa bo po izračunih ostalo 29 milijonov EUR letno.

Na dan potrditve predloga zakona na parlamentarnem odboru pa je Eko sklad že drugič letos znižal spodbude za nakup električnih vozil: najprej marca iz 7.500 € na 6.000 €, s tokratnim razpisom pa na 4.500 €. Marca je Eko sklad ukinil tudi spodbude za priključne hibride. Davčne razbremenitve, ki jih prinaša ZDMV-1 na področju električnih vozil, se povsem izničujejo z zmanjšanjem spodbud za električno mobilnost iz sredstev Eko sklada, čemur v NSi nasprotujemo.

Kje smo danes?

Promet je sektor z največjim deležem emisij TGP v Sloveniji. Slovenija pa je po analizi CCPI na področju varstva podnebja med EU27 na zadnjem mestu. Po deležu električnih vozil v prometu se uvrščamo v spodnjo polovico evropskih držav, po višini spodbud za nakup električnega vozila pa se z novimi pogoji Eko sklada uvrščamo med države EU z najnižjimi višinami spodbud. Za primerjavo: Avstrija ima od Slovenije več kot trikrat več električnih vozil na 100.000 prebivalcev, spodbude za nakup so bistveno višje kot v Sloveniji in jih ne znižujejo.

Močno zaostajamo tudi za cilji glede števila registriranih okolju prijaznih vozil. Cilj do konca leta 2020 je 5.311 registriranih električnih vozil, medtem ko imamo do konca novembra registriranih le 3.359 električnih vozil (za dosego ciljev potrebujemo povečanje za 58 %). Še slabše nam gre pri hibridnih vozilih, katerih število bi za dosego ciljev morali povečati za več kot dva in pol krat.

Zakaj politika spodbud Eko sklad na področju elektrifikacije vozil ni ustrezna?

Nova politika spodbud za nakup električnega vozila prebivalcem s povprečnimi dohodki zmanjšuje možnost nakupa električnih vozil. In to ravno v trenutku, ko se je na trgu pojavilo kar nekaj električnih avtomobilov, ki so glede dometa in cene postali dosegljivi prebivalcem s povprečnimi dohodki. Nov javni poziv uvaja tudi nelogično zgornjo mejo spodbude v višini 20 % vrednosti vozila in ukinja spodbude za avtomobile dražje od 65.000 €.

Poseben problem predstavlja politika Eko sklada, ki se spreminja brez vnaprejšnjih najav.

Primer: v teh dneh je med drugim na slovenski trg prišel električni Twingo s ceno 17.480 €. Kdor je vozilo že naročil, je v finančni konstrukciji upošteval 6.000 € spodbud Eko sklada. Ker pa bo avto dobil šele čez nekaj mesecev, bo skladno z novim pozivom Eko sklada lahko pridobil zgolj 3.496 € spodbud, kar pomeni, da se mu bo finančna konstrukcija povsem podrla. Avto ga bo namreč stal 2.504 € več oziroma 21,81 % več, kot je predvidel.

Spodbude za pravne osebe se bodo odslej dodeljevale po pravilu “de minimis” pomoči. To v praksi ponovno prinaša močne negativne učinke, saj pomeni praktično popolno ustavitev spodbujanja elektrifikacije voznega parka pri (večjih) podjetjih, leasing hišah, dostavnih in logističnih podjetjih, taxi službah ipd. Tovrstnim pravnim osebam se bo torej odslej (spet) veliko bolj splačalo kupiti okoljsko sporna dizelska vozila.

Našim stališčem pritrjuje tudi strokovna javnost. Slavko Ažman, Porsche Slovenija: »Slovenija na področju uvajanja električne mobilnosti žal že sedaj močno zaostaja za svojimi načrti. Če je predvidena odprava obdavčitve električnih vozil z DMV zagotovo zelo pozitivna novica in tudi pomemben signal, da država s trajnostno mobilnostjo misli resno, ima tokratna odločitev Eko sklada žal nasproten učinek.«

Predlog Nove Slovenije

V Novi Sloveniji si želimo in prizadevamo, da Republika Slovenija v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti na nivoju države in EU doseže in preseže vse zastavljene cilje, za katerimi danes žal močno zaostaja. Zato predlagamo odločne ukrepe na področju trajnostne mobilnosti in zelenega prehoda. Še posebej izpostavljamo izdatnejše spodbude za nakup električnih vozil, priključnih hibridov in polnilne infrastrukture, določitev jasne strategije spodbud, ki se jim bodo kupci lahko prilagodili, ter digitalizacijo postopkov.

Besedilo celotne poslanske pobude je dostopno tukaj.