NSi z zakonom o osebni asistenci za dostojnejše življenje najtežjih invalidov

DELI:
17.02.2017, NSi

Krščanski demokrati smo v volilnem programu leta 2014 zapisali, da bomo podpirali politike in ukrepe, ki so usmerjeni v omogočanje samostojnega življenja invalidov. Posebej smo izpostavili osebno asistenco.  Ob deseti obletnici sprejetja Konvencije OZN o pravicah invalidov in 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov, smo izpolnili svojo volilno  obljubo. Vložili smo zakon o osebni asistenci, s katerim bo posameznikom in posameznicam, ki zaradi posledic svoje težke invalidnosti nujno potrebujejo pomoč drugega človeka pri osnovnih aktivnostih, kot so osebna higiena, oblačenje, hranjenje, v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, pri gibanju, pri sporazumevanju, ipd., zagotovljen osebni asistent.

Z vložitvijo predloga zakona Krščanski demokrati sledimo tudi zavezi iz zadnjega kongresa stranke v Brežicah. V kongresni izjavi Gradimo normalno Slovenijo smo izpostavili, da v Sloveniji potrebujemo ukrepe v podporo kulturi življenja, s katerimi bo državljanom omogočeno razvijanje njihovih talentov in sposobnosti.  Če v resnici stojimo za to izjavo, potem je invalidom, ki potrebujejo veliko pomoči, najprej treba omogočiti asistenco, da lahko živijo samostojno. Ob tem bodo lahko lažje  razvijali talente, sposobnosti in po svojih močeh prispevali k razvoju družbe.

V preteklosti je bilo že več poskusov sistemsko urediti to področje. Žal so bili vsi poskusi neuspešni. Zato številnim invalidom ni bila zagotovljena potrebna pomoč in je moral  marsikateri mlajši težko gibalno oviran invalid živeti v domu za ostarele. Res pa je tudi, da se je  asistenca v omejenem obsegu financirala  na podlagi javnih razpisov, vendar so bila, in so še, ta sredstva omejena, kar pomeni, da pomoči niso prejeli vsi invalidi, ki bi jo potrebovali. Ti pa, ki so jo prejeli, pa je pogosto niso dobili v obsegu, kot bi jo rabili.

Sprejeti zakon bo torej v Sloveniji omogočil samostojnejše življenje invalidom, ki zaradi posledic svoje invalidnosti, nujno potrebujejo pomoč drugega človeka pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih  potreb in pomoč pri delu, šolanju, vključevanju v versko in kulturno življenje, šport, ipd. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da bo prvo leto izvajanja zakona pravico do osebne asistence uveljavilo najmanj 250 invalidov, v naslednjih letih pa se bo njihovo število bistveno povečalo. Dodati še velja, da bo po naši oceni med 800 in 1500 gluhih, slepih ali gluhoslepih ljudi, ki ne bodo izpolnjevali osnovnega pogoja, da potrebujejo asistenco vsaj 30 ur na teden, lahko uveljavljalo samo pravico do pomoči v obliki spremstva in podpore pri komunikaciji.

mag. Cveto Uršič,
predsednik strokovnega odbora NSi za delo, družino in socialne zadeve