NSi z amandmajem poskrbela za odpravo krivic iz druge svetovne vojne in povojnega obdobja

DELI:
21.09.2017, NSi

DZ RS je na tej seji na predlog Nove Slovenije že sprejel spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa, zdaj pa smo uspeli tudi z našim amandmajem k Zakonu o kazenskem postopku, s katerim smo predlagali ponovno določitev roka, do katerega lahko upravičenci vložijo zahteve za varstvo zakonitosti zaradi krivih obsodb.

Od konca leta 2012 teh zahtev ni bilo mogoče več vlagati, ker je rok 31. 12. 2012 iztekel. Gre za tiste upravičence, ki so bili krivično obsojeni in ki zaradi objektivnih razlogov tega niso mogli storiti v tem času, saj je uveljavljanje pravic še danes oteženo. Mnoge listine so izgubljene, nekateri arhivi uničeni, mnoge priče so že zdavnaj pokojne. Težave so tudi pri pridobivanju mrliških listov in zdi se, kot da nikoli niso obstajali, kot da Slovenija ni bila njihova rojstna domovina.

»V Novi Sloveniji smo prepričani, da bi morali imeti vsi državljani v skladu s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin zakonsko možnost uveljavljati svoje pravice z vlaganjem zahtev za varstvo zakonitosti iz tega naslova kadarkoli, če so bile le-te kratene. Drugačno razmišljanje je nesprejemljivo in jih postavlja v neenak položaj, zato je ponovna zagotovitev te možnosti nujna,« je izpostavila Iva Dimic.

Če spoštujemo ustavno načelo enakosti pred zakonom, potem je bila takšna odločitev logična tudi za (nekatere) koalicijske poslance. Kakor je v civiliziranem svetu sprejeto načelo, da vojni zločini ne zastarajo, tako tudi ni mogoče odrekati pravice za odpravo posledic tovrstnih dejanj oz. popravo povzročenih krivic. Veseli nas, da so našim argumentom prisluhnili in tako sprejeli tisto, kar je v demokratičnih državah samoumevno.