NSi v proračunu zahteva več sredstev za raziskave in razvoj ter obnovo dotrajanih cest

DELI:
18.10.2019, NSi

Pred obravnavo predloga proračuna za leto 2020 in za leto 2021 na novemberski seji državnega zbora , smo v NSi spisali kar nekaj dopolnil k predlogu obeh proračunov.

Za predlog proračuna 2020 se amandmaji NSi nanašajo predvsem na dotrajano prometno infrastrukturo, povečanje sredstev za gospodarsko diplomacijo ter za urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, za povišanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč ter za študije, ki bi omogočile boljšo izrabo geotermalne vode. Prisluhnili smo tudi potrebam občinam ter amandma zapisali tudi za povečanje sredstev na področju investicij v objekte šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin.

Za predlog proračuna za leto 2012 pa smo poleg omenjenih za leto 2020 dodali še amandma za povišanje sredstev za vlaganje v raziskave in razvoj, ki bo zagotovil, da bo proračun 2021 v primerjavi z letom 2020 na tej postavki ohranil enak obseg sredstev. Naraščajoči trend staranja prebivalstva bo stanje na področju dolgotrajne oskrbe še poslabšal, zato z amandmajem želimo povišati sredstva za področje dolgotrajne oskrbe v predlogu proračuna za leto 2021 na raven iz predloga proračuna 2020.

Vse amandmaje na proračun za leto 2020 lahko preberete TUKAJ, amandmaje za leto 2021 pa TUKAJ.