NSi USPELA Z NAJBOLJ RAZVOJNIM UKREPOM V #PKP7

DELI:
30.12.2020, NSi

NSi je uspela z amandmajem k PKP7: Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, bodo delovno razmerje lahko nadaljevali s soglasjem delodajalca. S tem zagotavljamo, da bosta pri tej odločitvi upoštevani obe strani, tako zaposleni kot delodajalec.

Prepričani smo, da bodo delodajalci ohranili delovno razmerje z delavci, ki delajo dobro. Na drugi strani pa je s starostno pokojnino zagotovljena socialna varnost upokojenih. Pričakujemo, da bo ta ukrep spodbudil tudi zaposlovanje večjega števila mladih, ki so visoko motivirani za nove zaposlitvene ter življenjske priložnosti in izzive.

Veseli smo tudi, da je prav na predlog NSi v #PKP7 tudi rešitev, da bodo starši za otroka rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, prejeli izredno pomoč v višini 500 evrov.

Dodatki za upokojence, zaposlene, študente …

Upokojenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji in pokojnino do 510 evrov bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 300 evrov, s pokojnino do 612 evrov v višini 230 evrov, s pokojnino do 714 evrov pa v višini 130 evrov.

Starši bodo za vsakega otroka prejeli solidarnostni dodatek v višini 50 evrov. Znesek dodatka za nego otroka na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov. Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.

Študenti bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Vsak zaposleni, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, bo prejel krizni dodatek v višini 200 evrov oz. v sorazmernem deležu, če ni delal cel mesec.

Zaposleni v mreži javne zdravstvene službe ter pri izvajalcih socialnovarstvenih programov so v primeru začasne premestitve kot posledice covida-19 ali neposrednega dela z obolelimi za covidom-19 upravičeni do dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače.

Zaposleni in delavci, zaposleni v okviru programa javnih del, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oz. prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, so do konca epidemije upravičeni do dodatka v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače.

Nosilci oz. člani kmetij s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so dopolnili 65 let in jim obdavčljivi dohodki za leto 2019 niso presegli 591,20 evra na mesec, bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

Pomoč gospodarstvu in samozaposlenim

S #PKP7 se podaljšuje možnost odloga plačila obveznosti iz kreditnih pogodb tako za pravne kot fizične osebe, in sicer bodo lahko kreditojemalci na banko naslovili vlogo za odlog do 26. februarja 2021, ta pa bo lahko odobrila odlog za devet mesecev.

Višina delnega kritja fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uvedel šesti protikoronski zakon, se za upravičence, ki so jim prihodki od prodaje zaradi epidemije upadli za več kot 70 odstotkov, zvišuje na največ 2000 evrov na zaposlenega na mesec. V primeru padca prihodkov za 30 do 70 odstotkov ostaja meja pri 1000 evrih na mesec.