NSi uspela s pobudo za znižanje stopnje DDV tudi za elektronske publikacije

DELI:
06.11.2019, NSi

Na pobudo NSi je parlamentarni odbor za finance podprl amandmaje, ki znižujejo stopnjo davka na dodano vrednost tudi za elektronske knjige, časopise in druge publikacije.

Novela Zakona o davku na dodano vrednost je predlagala novo znižano stopnjo DDV v višini 5 odstotkov zgolj za tiskane knjige, časopise in druge publikacije. Taka ureditev bi v slabši položaj postavila izdajalce elektronskih publikacij.

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je v svoji razpravi spomnil na velik pomen slovenskega jezika in bralne kulture za razvoj in ohranitev našega naroda skozi pretekla stoletja ter tudi za izzive sedanjosti in prihodnosti. Prav zaradi tega je pomembno, da se zavzamemo za ugodno in enakopravno davčno obravnavo tudi elektronskih nosilcev pisane besede.

Poslanska skupina NSi je pripravila vsebino amandmajev, ki znižujejo stopnjo DDV na pet odstotkov za vse publikacije ne glede na vrsto nosilca. To pomeni, da bo znižana stopnja veljala tudi za knjige, časopise in druge publikacije v elektronski obliki. Amandmaje je Odbor za finance soglasno podprl.

Jožef Horvat je amandmaje Nove Slovenije utemeljil tudi s Strategijo za enotni digitalni trg za Evropo ter z Direktivo Sveta (EU) 2018/1713, ki je bila objavljena natančno eno leto pred obravnavo navedenih amandmajev. Iz direktive izhaja, da bi moralo biti mogoče za elektronsko dobavljene publikacije izkoristiti isto obravnavo stopenj DDV kot za publikacije, dobavljene na fizičnih nosilcih.