NSi S SVEŽNJEM ZAKONODAJE ZA HITREJŠE VKLJUČEVANJE BREZPOSELNIH NA TRG DELA IN KREPITEV POLOŽAJA DRUŽIN

DELI:
24.02.2022, NSi

Poslanska skupina NSi je v zakonodajni postopek vložila novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakona o urejanju trga dela, Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Sveženj sprememb na področju socialne in družinske zakonodaje želi spodbuditi hitrejše vključevanje brezposelnih na trg dela in zmanjšati tudi dolgotrajno brezposelnost, obenem pa postopoma ločiti družinsko politiko od socialnega varstva.

Državne štipendije za več dijakov in študentov

Na področju družin v NSi predlagamo uvedbo dveh novih dohodkovnih razredov pri državni štipendiji, zaradi česar bi približno 15.000 dijakov in študentov več prejelo državno štipendijo. Poleg tega se pri dodeljevanju državne štipendije v dohodek družine ne bi več upoštevali otroški dodatki preostalih otrok. Prav tako se kadrovska štipendija in plačilo za študentsko delo v celoti ne bi več upoštevala kot dohodek družine pri priznanju pravic iz javnih sredstev. Sedaj namreč prihaja do primerov, ko so mlajši otroci »kaznovani« pri otroških dodatkih in štipendijah zaradi pridnosti starejših bratov in sester, ki opravljajo študentsko delo.

75 dni neprenosljivega dopusta za očeta ob rojstvu otroka

Poleg tega želimo očetom ob rojstvu otroka omogočili skupaj 75 dni neprenosljivega dopusta, od česar bi lahko 60 dni izkoristili do otrokovega osmega leta, da se lahko aktivno vključijo v vzgojo otroka v najzgodnejših letih. Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja pa želimo izboljšati tudi tako, da bi lahko pravico do krajšega delovnega časa zaradi skrbi za dva ali več otrok do osmega leta starosti hkrati koristila oba starša do skupnega obsega 20 ur na teden.

Preprečiti želimo dolgotrajno brezposelnost

Za hitrejše vključevanje brezposelnih na trg dela in zmanjševanje brezposelnosti je ključno, da bi lahko Zavod za zaposlovanje brezposelno osebo po šestih mesecih napotil tudi na delovno mesto, za katero se zahteva do dve stopnji nižja izobrazba. S tem želimo v NSi preprečiti, da ljudje, ki so zdravi in sposobni za delo, postanejo dolgotrajno brezposelni, saj se potem mnogo težje ponovno zaposlijo. Poleg tega predlagamo, da se iskalca zaposlitve hitreje izpiše iz evidence brezposelnih oseb, če ta nesporno krši svoje obveznosti pri aktivnem iskanju zaposlitve. S tem za šest mesecev tudi izgubi pravico do denarne socialne pomoči. Najbolj ranljivim skupinam brezposelnih oseb – invalidom, Romom in osebam, starejšim od 58 let, pa želimo omogočiti, da bi se lahko v program javnih del pri istem izvajalcu namesto skupno dveh let vključili za štiri leta. Pogosto je vključitev v javna dela edina možnost za njihovo aktivacijo, socialno vključenost in pridobivanje delovnih izkušenj, kar jim povečuje možnosti zaposlitve na trgu dela.