NSi s paketom amandmajev proti poslabšanju davčnega okolja

DELI:
17.10.2019, NSi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vero inventore repellendus cum sapiente consequuntur, autem perspiciatis dicta voluptate cupiditate dolores natus voluptatum pariatur eos facilis, reiciendis perferendis. Quam voluptatem fugiat, soluta nobis rerum sunt suscipit repudiandae quia sint! Ad accusamus totam sint saepe quibusdam debitis qui nisi, doloremque officia reprehenderit molestiae quos quisquam, amet rem ab blanditiis numquam.

Vlada je v zakonodajni postopek vložila spremembe zakonov, ki naj bi predstavljali davčno reformo. Predlog sicer predvideva manjše znižanje dohodninske obremenitve, vendar obenem prinaša spremembe, ki bodo na drugi strani povečale davčno obremenitev, predvsem gospodarstva.

Poslanska skupina NSi je k predlogom zakonov vložila paket amandmajev, ki bi preprečili spremembe, ki pri urejanju davčnega okolja pomenijo korak nazaj. Vsebino amandmajev je na parlamentarnem Odboru za finance predstavil vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat.

NSi je uspela z amandmajem k členu, ki je predlagal neutemeljeno slabšo obravnavo dijakov in študentov. Vlada je namreč zanje predlagala olajšavo, ki bi bila nižja od splošne olajšave. Medtem, ko bi se splošna olajšava povečala na 3500 evrov, bi olajšava za študente in dijake ostala skoraj 200 evrov nižja. Amandma krščanskih demokratov, ki je predlagal črtanje take sporne določbe, je odbor za finance soglasno podprl. 

Ostale amandmaje NSi je vladna koalicija zavrnila.

Poslanska skupina NSi je z amandmajem predlagala črtanje členov, ki uvajajo minimalni davek za podjetja. Taka sprememba bi prinesla omejevanje možnosti koriščenja davčnih olajšav. To bi poslabšalo položaj podjetji, ki veliko investirajo v raziskave in razvoj, zaposlujejo invalide, pa tudi za podjetnike, ki znanje prenašajo na vajence, dijake ali študente. Taka podjetja bi bila lahko v skupnem kaznovana z več kot 90 milijonov višjimi davki.

Nova Slovenija je predlagala tudi črtanje predlaganega povišanja davčnih stopenj za obresti, dividende, dobiček iz kapitala ter oddajanje premoženja v najem s 25 % na 27,5 %. Obenem NSi predlaga tudi uvedbo rešitve, po kateri dividende do višine 1000 evrov ne bi bile obdavčene, tako kot to velja za obresti iz bančnih depozitov.

Amandma krščanskih demokratov je predlagal tudi spremembo dohodninske stopnje v najvišjem dohodninskem razredu s 50 % na 43 %. V Sloveniji so namreč visoko obdavčeni predvsem višji dohodki, kar daje slab signal za razvoj gospodarstva z visoko dodano vrednostjo, ki zahteva tudi visoko kvalificirane zaposlene.

Nova Slovenija je ob obravnavi zakona predlagala tudi povišanje odstotka dohodnine, ki ga je mogoče nameniti upravičenim organizacijam iz 0,5 % na 1 %. S povišanjem tega deleža bi povečali možnosti davkoplačevalcev, da sami odločajo, katerim organizacijam se namenjajo sredstva zbrana z dohodnino. S predlogom bi se težišče financiranja organizacij civilne družbe premaknilo s strani državne oblasti na stran davkoplačevalcev.

Vsi amandmaji so dostopni TUKAJ, TUKAJ in TUKAJ.