NSi PREDLAGA DODATNIH 100 MILIJONOV EVROV ZA STANOVANJA

DELI:
18.11.2022, NSi

»Pomanjkanje dostopnih stanovanj v Sloveniji je velik problem, ki se odraža v visokih cenah nepremičnin in slabi ponudbi. Stanovanjsko gradnjo je potrebno pospešiti, država in lokalne skupnosti imajo pri tem pomembno vlogo,« je na Odboru Državnega zbora za finance poudaril poslanec Jernej Vrtovec.

Poslanska skupina NSi je k dopolnjenemu predlogu državnega proračuna za leto 2024 predlagala amandma, s katerim bi občinam zagotovili 100 milijonov evrov za gradnjo in obnovo stanovanj

V koalicijski pogodbi je med drugim zapisano, da bo pripravljen krizni načrt reševanja stanovanjske krize za gradnjo in obnovo javnih najemnih stanovanj, pri čemer se bo k sodelovanju pritegnilo tudi slovenske občine. Občine najbolje poznajo lokalno problematiko, možnosti za gradnjo stanovanj in potrebe po njihovi obnovi. Z razpisom bi občinam pomagali k hitrejši gradnji novih stanovanj in pospešeni obnovi obstoječega fonda javnih stanovanj.

Jernej Vrtovec: »Občine dobro poznajo lastne prostorske načrte ter imajo izkušene ekipe sodelavcev za izvedbo in vodenje investicij, zato bi lahko pomembno prispevale k večji ponudbi novih stanovanj.«

Do sredstev iz razpisa bi bile upravičene vse slovenske občine, kar bi pomenilo tudi decentralizacijo razvoja Slovenije in manjši pritisk na urbane regije oz. kraje. Koalicija žal ni premogla dovolj posluha, da bi podprla ta amandma Nove Slovenije.