NSi PREDLAGA 20 UKREPOV ZA LAŽJI IZHOD IZ KORONAKRIZE

DELI:
17.04.2020, NSi

Vlada RS je v sklepni fazi priprav drugega paketa ukrepov za zajezitev posledic koronavirusa (#PKP2). Medtem ko še ni povsem jasno, kako se bo na krizo odzvala Evropska unija in v kolikšni meri bodo posledice krize nosile posamezne države članice, smo v NSi mnenja, da mora biti vlada pri reševanjem krize posebej pozorna na to, da z ukrepi ne bomo preveč obremenili prihodnjih generacij.

V luči oblikovanja #PKP2 je NSi tako pripravila naslednje ključne usmeritve, ki jih bo zasledovala do končnega sprejetja zakona:

– Pomoč mora biti ciljno usmerjena v sektorje in dejavnosti, ki ustvarjajo dodano vrednost in nam bodo pomagali iz te krize. Namenjena mora biti tudi prestrukturiranju panog, ki jih je kriza najbolj prizadela (gostinstvo, turizem, …).

– Ob ustreznih preventivnih in zaščitnih ukrepih je potrebno postopoma oživiti gospodarstvo. Ljudem in podjetjem moramo omogočiti, da delajo, drugače bo kriza pregloboka.

– Zagon gospodarstva ni možen, če ne bomo ustrezno poskrbeli za varstvo predšolskih in šoloobveznih otrok.

– Ključno je zagotavljanje likvidnosti gospodarstva. Preko SID banke in drugih komercialnih bank moramo zagnati ugodne kreditne ter garancijske sheme. Smiselno je črtanje najnižje davčne osnove za podjetja in samozaposlene za leto 2020 in 2021.

– Nujno je potrebno omogočiti delovanje javne uprave in sodišč na daljavo. Nesprejemljivo je, da stojijo številni upravni in sodni postopki, čeprav obstajajo tako zakonske kot tudi tehnične možnosti, za njihovo nemoteno izvedbo.

– Denar mora do ljudi in podjetij priti hitro, brez birokratskih ovir, drugače bo ves trud zaman.

Nova Slovenija iz tega naslova predlaga 20. ukrepov, ki si jih lahko preberete TUKAJ.

Med temi ukrepi posebej poudarjamo predvsem naslednje:

Gospodarstvo:

–   moratorij na plačilo lizingov
–   dostopnost pomoči: kot referenčno obdobje za zmanjšanje prihodka podjetij se upošteva celotno povprečje leta 2019.
–   subvencije najemnin poslovnih prostorov za podjetja in samozaposlene z znatnim upadom prometa do višine 70%
–  tudi samozaposleni s skrajšanim delovnikom so upravičeni do pomoči

Področje sociale in ranljivih družbenih skupin:

–  nadomestilo za brezposelne, ki zaposlitev izgubijo v času krize
– družine otrok s posebnimi potrebami, izredni študenti in brezposelni invalidi so upravičeni do kriznega dodatka
– družinam otrok s subvencionirano šolsko prehrano se v času zaprtih šol otroški dodatek poveča za višino subvencije