NSi poziva vlado, da zaščiti slovenske podjetnike na delu v Avstriji

DELI:
09.02.2017, NSi

Lah-Horvat_SejaDZ2017NSi in SDS sta na izredni seji Državnega zbora opozorili na sporno avstrijsko zakonodajo, ki z birokratskimi ovirami močno otežuje in kaznuje slovenske podjetnike in zaposlene, ki delajo v Avstriji.

»Skupina 117 podjetij in obrtnikov je vložila pritožbo na Evropsko komisijo zaradi sprememb avstrijske zakonodaje, ki je zaostrila pogoje za opravljanje storitev v Avstriji. Njihov odvetnik kot sporno iz novih pravil med drugim poudarja zahtevo, da bo moral izvajalec storitev prevedeno plačilno in drugo dokumentacijo neprestano imeti pri sebi, tudi pri kratkotrajnih storitvah, denimo krovec ali učitelj smučanja bo moral inšpektorju, če bo ta od njega to zahteval, v vsakem trenutku pokazati zahtevane papirje. Zadeva gre celo tako daleč, da naj bi to veljalo tudi za prevoznike. Ocenjujemo, da je to groba kršitev načela prostega pretoka storitev,« je pojasnil poslanec Jožef Horvat in dodal, da takšno potezo Avstrije nikakor ni mogoče razumeti kot uveljavljanje načela prostega pretoka storitev, ki poleg prostega pretoka oseb, blaga in kapitala predstavlja eno od štirih temeljnih svoboščin na notranjem trgu Evropske unije in enega od principov Rimske pogodbe iz leta 1957.

Jožef Horvat: Ocenjujemo, da je ravnanje Avstrije groba kršitev načela prostega pretoka storitev znotraj EU.

Horvat je izpostavil tudi vlogo slovenske vlade, ki bi morala biti pozorna na to, ali je nova avstrijska zakonodaja, v skladu z evropskim pravnim redom oz. konkretno, ali ne krši prostega pretoka storitev na enotnem evropskem trgu. »NSi je na strani slovenskega gospodarstva, zato pozorno spremljamo težave slovenskih gospodarskih subjektov pri opravljanju storitev v Avstriji. Mi menimo, da je ta zakonodaja nova ovira prostemu pretoku storitev,« je dejal Horvat in kolege poslance ter vlado pozval, da pomagajo našemu gospodarstvu.

Iva Dimic: Od slovenske vladi bi pričakovali večji angažma v korist Slovencev

Tudi Iva Dimic je v imenu NSi opozorila vlado, da bi bilo za pričakovati, da bi se še bolj kot poslanci v Državnem zboru za interese Slovenije zavzela slovenska vlada. »Zato je nenavadna tudi trditev vlade, da so priporočila, ki smo jih predlagali za rešitev omenjene problematike, neustrezna, sama pa je z zamudo menda začela izvajati aktivnosti za preprečevanje oviranja prostega pretoka storitev znotraj EU,« je dejala Dimiceva in dodala, da slovenski podjetniki ne zahtevajo nič drugega, kot spoštovanje predpisov, ki veljajo znotraj celotne EU.