NSi gospodarski program podprla s konkretnimi podatki in prepričala novinarja Financ

DELI:
14.07.2017, NSi

Rok Novak, novinar Financ, je vsem parlamentarnim političnim strankam 15. junija poslal vprašanja glede stališč do davčne politike. Od vsake stranke je želel konkretne podatke, kako bi stranke v praksi do leta 2015 obravnavale javne izdatke, dajatve na delo, obdavčitev kapitala, višino minimalne plače in število reguliranih poklicev.

Pozivu  sta se odzvali le dve stranki: Socialni demokrati in Nova Slovenija. Preostali so ali imeli izgovore, ali pa so v celoti ignorirali tako poziv kot poznejši opomnik. NSi je zopet dokazala, da točno ve kako voditi državo ter da ima dobro začrtan program.

Spodaj objavljamo ugotovitve Roka Novaka, ki jih je oblikoval glede na izbor rešitev obeh strank.

Skupni javni izdatki

»Medtem, ko v SD velike državne porabe ne vidijo kot nekaj nujno slabega, v NSi po drugi strani menijo, da je vloga države že zdaj prevelika,« pravi Novak in dodal: »V NSi se zavzemajo za postopno krčenje državnih izdatkov in želijo te oklestiti vsaj na predkrizno raven – 42 odstotkov BDP. Takšna strategija je v skladu s pogledom, da naloga države ni upravljanje naložb, da naloga politikov ni pretvarjanje, da so podjetniki, ampak je naloga države, da omogoči do podjetništva prijazno okolje. Okleščeni izdatki pa pomenijo tudi več manevrskega prostora za davčne razbremenitve.«

Povprečno breme dajatev na delo

Delež zaslužka, ki ga povprečnemu zaposlenemu v Sloveniji vzame država, je pri 42,7 odstotka izredno visok. »O tem v političnem prostoru vlada široko soglasje in ne pomnim, da bi že kakšno stranko slišal, da bi se opredelila proti znižanju te obdavčitve. Razlika tokrat je, da sta se SD in NSi številčno opredelili o ciljih!« poudarja Novak in dodaja: »Poudariti je treba, da očitno v NSi visoko obdavčitev dela vidijo kot precej večjo težavo kot pri SD. Zavzeli so se za ambiciozno (z vidika proračuna) znižanje obdavčitve.«

Obdavčitev kapitala

»V NSi povsem nasprotno od SD želijo z znižanjem davkov na kapital povečati konkurenčnost, pritegniti priliv tujega kapitala in naložbe tako v razvoj kot nova delovna mesta,« piše Rok Novak in poudarja, da je nižanje obdavčitev pomemben dejavnik pri zagonu gospodarstva.

Višina minimalne plače

»SD predvideva redefinicijo minimalne plače v tako imenovani living wage. Neto prejemek bi po njihovo moral znašati vsaj toliko kot mesečni prag revščine. V NSi po drugi strani ne želijo zvišanj minimalne plače, ampak bi ohranili status quo,« piše Novak.

Število reguliranih poklicev

»Pri reguliranih poklicih sta obe stranki malce presenetili. NSi z ambicioznim ciljem, da bi regulatorno breme pri zaposlitvi dolgoročno zmanjšal kar za polovico, SD pa s konservativnim ciljem, da se ohrani zdajšnja raven regulacije,« meni Novak in dodaja: »Znova se izrazita dve izrazito različni viziji razvoja. Na eni strani deregulacija, na drugi zavračanje deregulacije in pripravljenost kvečjemu k spremembam, ki bi jih določili v sklopu pogajanj z akterji, ki jih obstoj regulacije pogosto ščiti pred konkurenco na račun porabnikov.«

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ.