NSi DOBILA NOVA PODPREDSEDNIKA IN PREDSEDNICO SVETA STRANKE

DELI:
03.12.2020, NSi

Svet NSi je po 14. kongresu stranke danes potrdil še funkcionarje za preostale vodstvene položaje. Najprej je na predlog predsednika NSi izvolil novo predsednico sveta NSi. To je postala dr. Magdalena Šverc, za njenega namestnika pa je bil imenovan Matej Hrast. Podpredsednika sta prav tako na predlog predsednika NSi postala dr. Vida Čadonič Špelič in Janez Cigler Kralj.

Nato je Svet NSi izglasovali še tri člane izvršilnega odbora. To so postali dr. Marija Rogar, Matjaž Trontelj in dr. Janez Pogorelec, svet pa je tudi potrdil nov mandat glavnemu tajniku stranke Robertu Ilcu.

Predsednik NSi Matej Tonin je v nagovoru izrazil zadovoljstvo, da je vodstvena ekipa stranke izredno strokovna in kompetentna ter pripravljena za prevzem najzahtevnejših nalog tako v stranki kot tudi pri vodenju države. »Ne gradimo stranko enega človeka, ampak stranko ene ekipe,« je dejal predsednik NSi in napovedal, da bo s to ekipo intenzivno delal na rešitvah za učinkovito soočanje z epidemijo Covid-19. Ob tem je predstavil tudi sveže pripravljen načrt sproščanja omejevalnih ukrepov, ki bo začel veljati takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Z odpravo ukrepov za omejitev epidemije pa se bo začel tudi pospešen zagon gospodarstva, kjer bo NSi vztrajala zlasti na zmanjšanju birokracije in vzpostavitvi zdravstva, ki bo dostopno vsem.

Razsodišče in nadzorni odbor z novima predsednikoma

Že popoldne sta bili tudi seji Razsodišča NSi in Nadzornega odbora NSi. Na prvi je predsednik postal Ignac Polajnar, na drugi pa Silvo Sok.