NSi aktivna na kongresu Evropske zveze seniorjev

DELI:
03.10.2019, NSi

Slovenska delegacija na kongresu ESU (od leve proti desni): dr. Andrej Umek – SLS, Peregrin Stegnar – NSi, Irena Margon – NSi, An Hermans, predsednica ESU in Anton Bogataj – SLS.

27. in 28. septembra se je v Bolgariji v mestu Sandanski odvijal 10. kongres ESU (Evropska zveza seniorjev), na katerem so udeleženci razpravljali o tem, da želijo kot aktivni državljani delati za bolj enotno in demokratično zvezo. Bil je volilni kongres, kjer so seniorji iz vseh držav članic EU volili nove organe za naslednji 3–letni mandat. Ponovno je bila soglasno za predsednico izvoljena dosedanja predsednica An Hermans, izvoljenih pa je bilo tudi vseh 12 podpredsednikov iz dvanajstih evropskih držav. Med njimi je bil za enega podpredsednikov izvoljen tudi Jože Jurkovič, ki je trenutno zaradi zdravstvenega stanja odsoten. Na kongresu sva Zvezo seniorjev NSi zastopala Peregrin Stegnar in Irena Margon.

Na kongresu smo udeleženci razpravljali o prihodnosti Evropske unije, o razvoju in perspektivah, o digitalizaciji in okolju prijazni tehnologiji, o klimatskih spremembah, ki zadevajo vse Evropejce in cel svet, o novih delovnih mestih in o multikulturalizmu.

Želja in zahteva vseh je bila, da spoštujemo vrednote vseh generacij, še posebej je pomembno upoštevati izkušnje starejših, ki lahko tvorno prispevajo k razvoju s svojim znanjem, izkušnjami in potrpežljivostjo. Zavzemamo se za raznolikost in posebnost in to moramo negovati in ohranjati, le tako bomo bogatili Evropo in prispevali k razvoju. Še ena pomembna naloga čaka Evropo, to je solidarnost, ki mora biti temelj demokratičnega razmišljanja. Le tako bo mogoče ohraniti evropsko kulturno in narodno identiteto. Enotni smo bili, da si prizadevamo za vrednote, za katere so se borile prejšnje generacije.

Graditi enotnost v raznolikosti

Sprejeli in potrdili smo deklaracijo Sandanski z geslom »Zavzemanje starejših za Evropo«. Dokument obsega številna pravila o ravnanju evropskih držav z upoštevanjem narave in življenja ljudi. Pri problemih moramo ostati povezani, zmanjšati moramo gospodarske in socialne razlike in iskati rešitve v duhu spoštovanja in odgovornosti, vsi od zahoda do vzhoda, od severa do juga. Podlaga vsemu pa je demokratična listina, s katero se bomo zavzemali za skupno razmišljanje o miru, globalizaciji, solidarnosti, varnosti zoper grožnje, klimatskih spremembah, migracijskih tokovih, dobrem gospodarstvu. Tukaj lahko vlade naredijo veliko koristi tako, da spodbudijo svoje državljane k pozitivnemu razmišljanju in uresničevanju teh idej. Enotnost v raznolikosti bosta prinesli evropskim narodom napredek in razvoj.

Posebej smo se zavzeli za spoštovanje starejših, ki so s svojimi izkušnjami in znanjem sposobni prispevati in se vključiti na vsa področja družbenega življenja. Pomembno vlogo za življenje v miru v Evropi igra medgeneracijsko sodelovanje, ki tudi zagotavlja dialog in solidarnost med vsemi generacijami. Potrebno je graditi mostove med vladami in se močneje povezati, kar bo še okrepilo odnose in kazalo skupno pot zveze za naprej. Izpostavljeno je bilo demografsko vprašanje celotne Evrope, prav v teh spremembah, ko se prebivalstvo stara, je potrebno poskrbeti za aktivno staranje in vseživljenjsko učenje in vključevati starejše v aktivno delovanje.

ESU ob »ciprskem problemu« sprejela izjavo

Predsednik seniorske organizacije na Cipru Antonios Demetriades je vse udeležence kongresa obvestil o problemu turških vojaških aktivnosti v območju pomembne gospodarske cone na severnem delu Cipra. Poudaril je, da si Ciprčani prizadevajo za trajno rešitev tega problema. ESU podpira prizadevanja za odpravo problema, se zavzema za učinkovit dialog in večjo mednarodno podporo, ki bi pripomogla k rešitvi ciprskega problema.

 

Zapisala: Irena Margon, Peregrin Stegnar