NOVOUSTANOVLJENA UPRAVA RS ZA VOJAŠKO DEDIŠČINO BO SKRBELA ZA ŠIRŠE RAZUMEVANJE VOJNE ZGODOVINE

DELI:
02.06.2021, NSi

Kot del ministrstva za obrambo danes z delom začenja nova Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino, ki bo pod svojim okriljem združila tri sektorje – sektor za vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, sektor za vojne grobove in grobišča ter Vojaški muzej Slovenske vojske.

Nova uprava je bila ustanovljena, da bi bolj racionalno in pregledno povezali vse, ki so podobne naloge opravljali na treh ministrstvih, in sicer na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in ministrstvu za obrambo.

Novo Upravo RS za vojaško dediščino vodi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Rok Janez Šteblaj, diplomirani pravnik, ki je bil pred tem vodja sektorja za popravo krivic in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj na ministrstvu za pravosodje.

Obrambni minister Matej Tonin je na današnjem odprtju nove Uprave za vojaško dediščino dejal, da ga veseli, da končno institucionalno urejamo stvari, ki bodo organizirane pod eno streho. Novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Rok Janez Šteblaj pa je poudaril, da bomo le na tak način dosegli širše razumevanje slovenske vojne zgodovine. V pristojnosti Uprave RS za vojaško dediščino so v celoti naloge s področja vojnih invalidov, vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč ter podeljevanja statusov nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter postopki, povezani z njihovim financiranjem.

Po uveljavitvi zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev se pristojnost nudenja strokovne, administrativne in finančne podpore Komisiji Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč z ministrstva za gospodarstvo prenese na novo Upravo za vojaško dediščino.