NOV USPEH NSi: VIŠJE POKOJNINE ZA PREJEMNIKE VDOVSKIH IN DRUŽINSKIH POKOJNIN, KMETE IN INVALIDSKO UPOKOJENE

DELI:
22.02.2022, NSi

NSi je dosegla uspeh tudi na plenarni seji državnega zbora, saj so danes poslanci brez glasu proti izglasovali spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerimi odpravljamo nekatere anomalije v pokojninskem sistemu. Predlog smo v parlamentarni postopek vložili v NSi skupaj s podporo koalicije in prinaša rešitve za šest skupin upravičencev do pokojnine.

Prva skupina, ki jo naslavljamo, so očetje, ki želijo uveljavljati dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke. Predlog omogoča moškemu, da ob izpolnitvi pogojev za pridobitev predčasne, starostne ali invalidske pokojnine uveljavi dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke, če ženska ne izpolnjuje pogojev za pridobitev predčasne, starostne ali invalidske pokojnine in s tem soglaša. To obenem pomeni tudi, da bosta lahko mati in oče uveljavila dodatni odmerni odstotek vsak za največ tri otroke, če se oče upokoji pred materjo.

Druga skupina so prejemniki vdovskih in družinskih pokojnin, ki so pravico pridobili po umrlem kmečkem zavarovancu za ožji obseg pravic pred 1. 1. 2021. Predlog omogoča novo odmero vdovskih, dela vdovskih in družinskih pokojnin uživalcem, ki jim je bila pred 1. 1. 2021 (torej pred začetkom uporabe ZPIZ-2H) odmerjena pravica do pokojnine po kmečkem zavarovancu za ožji obseg pravic, ki bi bil v skladu z omenjenim zakonom upravičen do višje pokojnine, če ne bi umrl.

Tretja skupina so prejemniki vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so te pravice pridobili pred 1. 5. 2021. Po predlogu NSi se na novo odmerijo vdovske in družinske pokojnine ter nadomestila iz invalidskega zavarovanja ob upoštevanju višjih zneskov najnižje predčasne, starostne in invalidske pokojnine iz ZPIZ-2I.

Naslavljamo tudi kmečke zavarovance, ki so bili pretežno zavarovani za ožji obseg pravic in so dosegli polno pokojninsko dobo. Določila se je nova višina najnižje pokojnine za kmečke zavarovance za ožji obseg pravic s polno pokojninsko dobo, in sicer 41 % najnižje pokojninske osnove (trenutno 388,54 EUR), ki se bo usklajevala na enak način kot pokojnine. Najnižja kmečka pokojnina je do sedaj znašala 279,56 EUR.

Potem ko so višine nadomestil za invalidnost od leta 2013 ostajale skoraj nespremenjene, smo zdaj poskrbeli, da se z letošnjim letom tudi nadomestila za invalidnost redno usklajujejo, in sicer na enak način, kot se usklajuje dodatek za pomoč in postrežbo.

Poleg teh rešitev smo vzpostavili tudi pravno podlago za sofinanciranje rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in uživalcev pokojnin v okviru invalidskih in upokojenskih organizacij.