Nedopustno: Levica v DZ onemogoča razpravo o kritičnih razmerah na področju družinske medicine

DELI:
11.02.2019, NSi

Poslanska skupina NSi je 5. februarja 2019 skladno s poslovnikom zahtevala sklic nujne seje odbora za zdravstvo o kritičnih razmerah na področju družinske medicine v Sloveniji z naslovom Družinski zdravniki – med pomanjkanjem in izgorelostjo. Predsednik parlamentarnega odbora za zdravstvo dr. Franc Trček iz stranke Levica pa sedaj s sklicem omenjene seje  zavlačuje, in sicer z različnimi izgovori po dopolnitvah gradiva. Zahtevo za sklic nujne seje je tako zavrnil že dvakrat, kar je povsem v nasprotju s poslovniškimi določili.

Dr. Franc Trček problem družinske medicine opisuje kot večplasten in zahteva, da se zahteva za sklic nujne seje dopolni s podatki in analizami, ki bi izkazovali nujnost situacije.

V Novi Sloveniji ocenjujemo, da je situacija skrajno resna, morebiten razpad sistema družinske medicine pa bo zagotovo največji problem te države od časa osamosvojitve. Levica, očitno v svoji maniri ščitenja nedelujočega sistema državnega zdravstva, žal ponovno ne uvidi nujnosti ukrepanja na področju družinske medicine, kjer smo dolžni vsem državljanom zagotoviti kvalitetno, hitro, enakopravno, strokovno in učinkovito storitev javne zdravstvene mreže.

dr. Trček brez formalnih razlogov ovira sklic nujne seje

Naj spomnimo, da so družinski zdravniki na nevzdržne razmere opozorili na zadnji skupščini Zdravniške zbornice Slovenije, ki je bila 10. januarja 2019, opozorila pa so v zadnjih dveh mesecih podali še družinski zdravniki iz OZG Gorenjska, ZD Brežice, ZD Celje, ZD Maribor, ZD Koper. Tako zdravniške organizacije kot posamezni zdravniki enotno opozarjajo, da nam grozi kolaps sistema družinske medicine oz. celotne primarne ravni zdravstvenega varstva v Sloveniji.

Zahteva poslanske skupne Nove Slovenije – krščanskih demokratov je bila podana skladno s poslovniškimi določili in dosedanjo prakso delovanja delovnih teles državnega zbora, priloženo ji je bilo gradivo s predlogi sklepov. NSi zahteve za sklic nujne seje z analizami ne bo dopolnjevala, saj so za to vabljeni predstavniki različnih institucij, ki bodo lahko soočili poglede in predstavili podatke.

Samovolja in oviranje opozicije, ki si jo je privoščil predsednik odbora za zdravstvo dr. Franc Trček, je nedopustna. Zato ga pozivamo, da sejo čim prej skliče, saj ne obstajajo nobeni formalni zadržki za njeno izvedbo.