NASPROTUJEMO PREDLOGU LEVICE ZA VEČJO OBREMENITEV DELA DELA S PRISPEVKI

DELI:
03.11.2021, NSi

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je na seji državnozborskega odbora za finance izrazil nasprotovanje predlogu novele Zakona o prispevkih za socialno varnost, ki povečuje obremenitev delodajalcev s prispevki.

Jožef Horvat je opozoril na poročilo Svetovnega ekonomskega foruma o konkurenčnosti svetovnih gospodarstev za leti 2017-2018, ki ugotavlja, da je v Sloveniji zelo nespodbudno okolje za investicije in izjemno nespodbudno okolje za delo. Smo namreč na 135. mestu od 137 držav po tem, v kolikšni meri davki in socialni prispevki znižujejo pripravljenost za delo. Ob tem se zastavlja vprašanje, ali bi nas Levica rada spravila še globlje, čisto na konec lestvice.

Vodja poslanske skupine NSi je izpostavil tudi več analiz, ki kažejo visoko obremenjenost plač z davki in prispevki. Pri tem izstopa kazalnik najvišje mejne davčne stopnje, kjer je Slovenija med državami OECD po podatkih za 2020 z 61,1 % celo na prvem mestu. Jožef Horvat je ob tem spomnil: »Ob povečevanju plače se neomejeno povečuje tudi znesek plačila prispevkov, čeprav so pravice iz prispevkov omejene.« Pri najvišji obdavčitvi gre pri nas od vsakega na novo zasluženega evra več kot 61 centov državi za davke in prispevke. To je najvišji delež v OECD. Vpliv take obdavčitve na motivacijo za delo je jasen.

Številna podjetja na glas opozarjajo, da vrhunskih kadrov enostavno ne morejo ustrezno nagraditi. Poslanec Horvat je opozoril, da svet in z njim Slovenija naglo drvi v peto industrijsko revolucijo: »Priča smo pametnim mestom, pametnim skupnostim, digitalizaciji … Razvoj nas vsak dan spremlja na vsakem koraku. Zato so ključni dobri razvojniki, inženirji, sposobni menedžerji, strokovnjaki.« Naša podjetja morajo oblikovati razvojna in inovativna jedra, v njih delavce ustrezno nagraditi in seveda k nam pritegniti tudi dobre strokovnjake iz tujine. Sedaj lahko opažamo obraten trend. Ker Slovenska podjetja zaradi nestimulativne davčne zakonodaje ne morejo nagraditi vrhunskih kadrov, ti odhajajo v tujino. In škoda je izjemna. Jožef Horvat je poudaril, da predlog Levice to stanje samo še poglablja, zato mu v Novi Sloveniji nasprotujemo.