NAREJEN NOV KORAK K ZMANJŠANJU DAVČNIH BREMEN

DELI:
06.10.2021, NSi

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je na seji odbora za finance podprl vladni predlog za znižanje davka od dohodkov pravnih oseb. Pri tem je podaril, da vsak davek, ne glede na njegovo vrsto, v končni fazi plačamo državljanke in državljani.

Poslanec NSi je v začetku svoje razprave spomnil na zahtevnost časa in izzive, ki jih ta čas prinaša za gospodarstvo: »Svetovno in tudi slovensko gospodarstvo je pandemija COVID-19 vrgla s tečajev. Vsaka pametna vlada mora na to odreagirati tudi z davčno zakonodajo. Pri tem imamo tri možnosti: da davčne obremenitve povečamo, da pustimo tako, kot je, ali da davčne obremenitve zmanjšamo. Ta koalicija se je odločila za zmanjšanje davčnih bremen.« To zagotavlja tudi predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je del vladnega paketa zakonov davčne reforme.

Jožef Horvat je ponovil znano stališče krščanskih demokratov do previsokih davčnih bremen: »V Novi Sloveniji verjamemo, da posameznik z denarjem zna upravljati bolj preudarno kot država. Zaupamo ljudem. To je sestavni del našega gospodarskega programa.« Pri tem je spomnil, da se je leta 2019 iz Slovenije izselilo 15.100 prebivalcev. Od tega jih je bilo 5759 v starosti med 20 in 45 let. »Mladim moramo omogočiti ustvarjenje pri nas doma, če želimo, da jih bo več tudi doma ostalo in v tej smeri gre tudi ta novela zakona, pri tem je izjemno pomembno, da znanje povezujemo s prakso,« je poudaril vodja poslanske skupine NSi.

Prav ta problem naslavlja predlog vladnega zakona, saj nadgrajuje olajšave za zaposlovanje:

– Obstoječo olajšavo se širi tudi na zaposlovanje oseb s poklici v primanjkljaju (v višini 45 % plače);

– Pri že obstoječi olajšavi za zaposlitev mlade osebe (v višini 45 % plače) se starost širi s 26 na 29 let;

– Na novo se določa uveljavljenje višjega zneska olajšave za zaposlovanje mlajših oseb, ki se prvič vključujejo v zaposlitev (oseba mlajša od 25 let, olajšava v višini 55 % plače);

– Predlaga se tudi zvišanje meje najvišje mogoče olajšave za zavezanca, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta z 20 % na 80 % povprečne mesečne plače Sloveniji.

Predlog med drugim določa tudi višjo olajšavo za donacije za humanitarne, kulturne, športne in podobne namene. Poviša se z 0,3 % na 1 % prihodkov. Poleg tega se športne namene umesti tudi med namene, za katere je mogoča še dodatna olajšava v višini 0,2 % prihodkov. Za namene športa se torej delež poveča s sedanjih 0,3 na 1,2 % prihodkov. Poleg tega se določa tudi novo posebno olajšavo za podporo vrhunskemu športu v višini 3,8 % prihodka.

Predlog zakona pa prinaša še nekatere druge davčne razbremenitve, kot je npr.  nova olajšava za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda, s katero bo mogoče uveljavljati zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod.