NA RAVNI EU SI MORAMO ZNANJE O RAKU IZMENJEVATI

DELI:
27.09.2021, NSi

V sklopu predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU je v razpravi medparlamentarnega odbora Evropskega parlamenta za boj proti raku sodelovala tudi poslanka Iva Dimic.

“Sem članica Združenja Europa Donna v Sloveniji. Rak je bolezen sodobnega časa. Imamo Evropski kodeks in priporočila za zdrav način življenja in verjamem, da se to implementira v vseh državah članicah EU. Gre za nasvete, s kakšnimi ravnanjem je mogoče kar najbolj zmanjšati ogroženost z rakom  ter tudi drugimi kroničnimi boleznimi,” je dejala poslanka NSi.

Poudarila je, da v Sloveniji predstavlja rak veliko javnozdravstveno breme, saj je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem mestu pri ženskah. Tudi globalni kazalniki kažejo, da je rak epidemija sodobnega časa. Z namenom celovitega obvladovanja raka je v Sloveniji leta 2010 nastal “Državni program za obvladovanje raka (DPOR)”, ki si je zastavil cilje najprej do leta 2015, nato do leta 2021, v pripravi pa je program do leta 2026. Državni program obvladovanja raka (DPOR) predstavlja program dejavnosti, nalog in ukrepov, ki so potrebni za učinkovito obvladovanje raka in vsem državljanom omogoča pravico do enake dostopnosti do storitev zdravstvenega varstva na vseh ravneh (preventiva, diagnostika, zdravljenje, celostna rehabilitacija, paliativna oskrba, raziskovanje in izobraževanje).

Izpostavila je, da v Sloveniji za rakom zboli okrog 15.000 ljudi letno, okoli 8.000 moških in 7.000 žensk, umre jih več kot 6.000, približno 3.500 moških in 2.800 žensk, med nami živi več kot 110.000 oseb, ki so kadarkoli zboleli za eno od rakavih bolezni. Na državni ravni so vpeljani tudi trije preventivni-  presejalni programi, ki kažejo zelo dobre rezultate.

“Pomembno je zagotoviti merila kakovosti, na ravni EU pa si moramo znanje o raku izmenjevati. Evropski načrt se mora prenesti v vse države članice. Zdrav življenski slog je potrebno vpeljati v družbo vsake države članice EU. Okrepiti je potrebno čezmejno zdravljenje, okrepiti presejalne programe. Vsi morajo dobiti pravico do zdravljenja raka. Med državami znotraj EU, prihaja do velikih razkorakov pri zgodnjem odkrivanju, zdravljenju in oskrbo ter pomoč,” je še dejala Iva Dimic.

“Če dobite poziv za presejalne programe, vas prosim, da se odzovete in opravite preventivne programe. Zgodnje odkrivanje je izjemnega pomena,” je vse državljane pozvala Iva Dimic.