NA PREDLOG NSi SE BO ZNOVA GRADILO

DELI:
28.09.2022, NSi

Ustrezna prometna infrastruktura je hrbtenica gospodarskega razvoja – Nova Slovenija pripravila in predstavila nov zakon o celostnem prometnem načrtovanju.

Z zakonom se uvaja pravno podlago za celostno načrtovanje prometne politike na vseh ravneh – v občinah, regijah in v državi. To pomeni boljše upravljanje prometa, manj cestnih zastojev, sodobno in bolje povezano prometno infrastrukturo ter manj izpustov toplogrednih plinov. Najpomembnejša rešitev je, da bi slovenske občine dobila dodatna finančna sredstva  za izboljšanje prometne infrastrukture npr. za izgradnjo cest, pločnikov, parkirišč, kolesarskih stez. Država bo z lastnimi ali evropskimi sredstvi projekte občin lahko sofinancirala do višine 80%. Ker vlada zakon podpira, bo tudi sprejet, kar prinaša boljšo infrastrukturo po številnih slovenskih občinah.