NA POMOČ ŠPORTU Z VIŠJIMI OLAJŠAVAMI ZA DONACIJE

DELI:
01.10.2021, NSi

Koalicijske poslanske skupine so vložile amandma k noveli zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerim predlagamo povečanje olajšave za vlaganje v vrhunski šport. Sprememba omogoča povečanje deleža olajšave za ta namen s sedanjih 0,3 % obdavčenega prihodka na kar 5 %.

Amandma določa novo posebno olajšavo za podporo vrhunskemu športu. Razlika pri tej olajšavi je v tem, da se ta olajšava lahko uveljavlja za izplačila za vse izvajalce programa vrhunskega športa, kar zajema širši krog kvalificiranih prejemnikov. Prej so bile do olajšave upravičene le t. t. nepridobitne organizacije.

Če bo amandma sprejet, bo zavezanec lahko uveljavljal dodatno zmanjšanje davčne osnove do zneska, ki ustreza 3,8 % obdavčenega prihodka, za izplačila v denarju ali v naravi. Gre za izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kot je opredeljen z Zakonom o športu. Če gre npr. za zavezanca, ki donira izvajalcu vrhunskega športa, ki je denimo društvo ali zavod, bi lahko uveljavljal osnovno olajšavo za donacije v višini 1 % prihodkov, dodatno olajšavo v višini 0,2 % prihodkov ter še posebno olajšavo v višini 3,8 % za namene vlaganj v vrhunski šport.

Na ta način želimo slovenskemu športu olajšati financiranje in mu pomagati do novih uspehov.