NA IZPOLNJEVANJE OBLJUB BOMO VLADO OPOZARJALI TUDI, KO BO MINIL ČAS FOTO TERMINOV NA PRIZADETIH OBMOČJIH

DELI:
17.08.2023, NSi

»Namen današnje novinarske konference je konstruktiven. Predstaviti želimo predloge, ki smo jih pripravili v Novi Sloveniji za popoplavno obnovo vseh prizadetih območij. Slovenija se je v teh dneh res izkazala. Stopili smo skupaj in izkazali solidarnost z vsemi, ki jih je naravna ujma najbolj prizadela. Na to smo lahko ponosni in samo upamo lahko, da se bo to tudi nadaljevalo,« je uvodoma dejal poslanec Jernej Vrtovec in dodal: »Posledice poplav so strašne in brez tega, da politika in družba v celoti drži skupaj, nismo sposobni vseh posledic uspešno sanirati.«

Izrazil je tudi skrb, da bi na ljudi na prizadetih območjih, prehitro pozabili. »V NSi obljubljamo ljudem, ki so bili prizadeti, eno pomembno stvar. Budno bomo spremljali, kaj se bo dogajalo na terenu tudi po tem, ko se bodo končali foto termini na poplavljenih območjih in bodo kamere odšle,« je obljubil Vrtovec in dodal, da si tudi takrat »želimo enotnosti slovenske politike.«

Poslanec NSi je v nadaljevanju predstavil predloge za popoplavno sanacijo, ki so naslednji:

 1. Izvedba interventnih ukrepov za zagotavljanje dostopnosti in varnosti prebivalcev
 • Ustanovitev posebne strokovne skupine, ki bo koordinirala interventno sanacijo ter nujno obnovo cestne in komunalne infrastrukture. Potrebna je interventna obnova cest in postavitev začasnih pontonskih mostov za zagotavljanje dostopnosti. V Novi Sloveniji pozdravljamo odločitev Vlade, da se za vodjo posvetovalnega telesa za dolgoročno obnovo cest, mostov, stanovanj in druge infrastrukture imenuje svetovno priznanega inženirja Marjana Pipenbaherja.
 • Interventna sanacija vodotokov pred jesenskim in zimskim obdobjem visokih voda: Direkcija za vode naj nemudoma pregleda stanje na vseh vodotokih in pripravi načrt urgentne sanacije pred jesenskim in zimskim obdobjem povečanih padavin. V prihodnjih mesecih moramo uporabiti vso gradbeno operativo, ki je na voljo, za izvedbo ustreznih vodogradbenih ukrepov.
 • Ustanovitev tehničnih pisarn v najbolj prizadetih krajih, ki bodo na kraju samem v operativnem smislu usmerjale in izvajale popoplavno obnovo.
 1. Srednjeročna obnova osnovne infrastrukture po ujmi
 • Povečanje sredstev slovenskim občinam. Zaradi popoplavne sanacije plazov in nujne obnove osnovne infrastrukture kot so vodovodi in lokalne ceste se najbolj prizadetim občinam povprečnina, ki ji pripada v skladu s sedmim odstavkom 12. člena Zakona o financiranju, poveča iz 700,00 eurov na 800,00 eurov.
 • DRI naj prevzame pripravo vse projektne dokumentacije in vodenje izvedbe del povezanih s popoplavno sanacijo – samo na tak način lahko zagotovimo hitro, strokovno in celovito sanacijo vseh javnih in zasebnih objektov ter infrastrukture.
 • Sprememba gradbene zakonodaje, ki omogoča nadomestno gradnjo brez novega pridobivanja gradbenih dovoljenj (poenostavitev postopkov) tam, kjer strokovnjaki ugotovijo, da je gradnja ob ustrezni proti poplavni zaščiti varna.
 1. Obnova porušenih hiš in domov prebivalstva

V Novi Sloveniji pozivamo Vlado, da ponovno pretehta odločitev, da bo ljudem, ki so ostali brez vsega, zagotovila nadomestna prebivališča v državnih »tipizirano« zgrajenih naseljih. V Novi Sloveniji menimo, da mora država ljudem ponuditi predvsem možnosti in ustvariti pogoje, da si ob zagotavljanju ustrezne poplavne varnosti domove obnovijo sami, po lastnih željah in potrebah.

 • Vlada naj nemudoma ustanovi poseben solidarnosti sklad za obnovo poškodovanih in uničenih domov, v katerega se steka vsa pomoč – tako iz državnega proračuna kot od prispevkov številnih navadnih ljudi, podjetij, donatorjev. Ljudje potrebujejo primerne odškodnine, da se lahko sami zopet postavijo »na noge« in uredijo življenje na način, kot si sami želijo.
 • Glede na oceno strokovnjakov iz DRI se omogoči obnova objektov po načelu nadomestne gradnje tam, kjer je to ob ustreznih protipoplavnih ukrepih varno. Ostalim se omogoči nadomestna stavbna zemljišča za novo gradnjo hiš.
 • Gradnja »tipiziranih« naselij naj bo namenjena začasni nastanitvi ter tistim, ki lastnih objektov ne želijo graditi.
 • Zagotovitev ugodnih kreditov s subvencionirano ali ničelno obrestno mero. Uvedba enega ali pa več solidarnostnih dni, ki bodo delovni dnevi, vendar bomo zaposleni na solidarnostni dan celoten neto zaslužek namenili v poseben solidarnostni sklad. S tem ne bo oškodovano gospodarstvo niti državna zdravstvena in pokojninska blagajna. Obračun in realizacijo naj izvede FURS ob dohodnini za leto 2023.
 1. Pomoč gospodarstvu za ohranitev delovnih mest

V Novi Sloveniji apeliramo, naj Vlada do leta 2027 ne dviguje davkov in s spremembami zakonodaje podjetjem ne nalaga dodatnih obveznosti ali administrativnih ovir. Čim prejšnja obnovitev gospodarske proizvodnje na prizadetih območjih je ključna za ohranitev delovnih mest in stabilne javno-finančne prihodke. Za poplavljena podjetja ali v drugih ujmah prizadeta podjetja naj se zagotovi:

 • Uvedba 100% subvencioniranja skrajšanega delovnika ali čakanja na delo za podjetja na prizadetih območjih.
 • Subvencioniranje obrestnih mer za nabavo uničenih strojev in opreme.
 1. Debirokratizacija države

Vzpostavi naj se izjema za izvedbo del poplavne obnove tako, da se odpravi dolgotrajne javne razpise in omeji pritožbene postopke. Izvajalce se izbere po postopku pogajanj z zainteresiranimi gradbinci brez predhodne objave. Spremeni naj se področna zakonodaje, ki razširi pojem »vzdrževalnih del v javno korist« za obnovo cestišč in mostov, ki naj jo izvedejo obstoječi državni koncesionarji.

Debirokratizira naj se dolgotrajne postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj z uvedbo posebnega instituta »nadomestnih gradenj«, ki se uporablja za obnovo domov na prizadetih območjih.